תיקים נבחרים

כתבות מרכזיות

 • תיק אגרקסקו יצוא בע“מ


  ​חברת אגרקסקו יצוא בע“מ עסקה בשיווק תוצרת חקלאית בארץ ובחו“ל, בעיקר במדינות אירופה.
  החברה שלטה במהלך השנים בחלק הארי של שוק יצוא התוצרת החקלאית של מדינת ישראל, ותפסה חלק ניכר של השוק במדינות אירופה.

  להרחבה
 • תיק חברת בזק


  ​בהתאם לעמדת בית המשפט הכלכלי ובתיאום עם הכונס הרשמי, החל מחודש אוגוסט 2011 מופיע הכונס הרשמי כצד לבקשות חברות לביצוע חלוקת דיבידנדים שלא מקיימת את מבחן הרווח, על פי סעיף 303 לחוק החברות.

  החל ממועד זה הופיע הכונס הרשמי ונטל חלק במספר לא מבוטל של בקשות חברות לביצוע חלוקת דיבידנד שהובאו לאישור בית המשפט, בינהם בקשת חברת בזק;


  להרחבה
 • תיק חפציבה


  להלן מסמכים בתיק חפציבה

  להרחבה
 • תיק - בטר פלייס


  פירוק חברות בטר פלייס

  בחודש מאי 2013, ולאחר השקעה של יותר מ-850 מיליון דולר לאורך שש שנות פעילותן, החליטה החברה לישראל בע"מ, בעלת השליטה בקבוצת חברות בטר פלייס, לחדול מהשקעה בחברות ואלו נתבקשו להגיש בקשות לפירוקן בבית המשפט.


  להרחבה
 • תיק בית-החולים הדסה


  הסתדרות מדיצינית הדסה (חל"צ) בהקפאת הליכים

  מדובר בבקשה להקפאת הליכים שהגישה חברת "הסתדרות מדיצינית הדסה", שהינה חברה לתועלת הציבור. עיסוקה העיקרי של החברה הוא ניהול שני בתי-החולים הידועים בירושלים - "הדסה" הר הצופים ו"הדסה" עין כרם, הנותנים שירותים רפואיים לאוכלוסייה הישראלית בכלל ולתושבי ירושלים וסביבותיה בפרט. החברה היא המעבידה הרביעית בגודלה באזור ירושלים והעסיקה כ-6000 עובדים: רופאים, אחים ואחיות, עובדים פארה-רפואיים, עובדי מינהלה ועובדים תפעוליים.


  להרחבה
 • תיק - צ. לנדאו קבלנות והנדסה בע"מ


  ​ביום 20.8.14 ניתן צו הקפאת הליכים כנגד חברת "צ. לנדאו קבלנות והנדסה בע"מ", ואחריו מונו עו"ד חגי אולמן ממשרד יהודה רוה ועו"ד שלום גולדבלט כנאמנים זמניים לחברה לצורך גיבוש תוכנית הבראה והסדר. הנאמנים הזמניים הוצעו כמועמדים לתפקידם על-ידי החברה.

  להרחבה
 • הסדר נושים בחברת מגה קמעונאות בע"מ


  הסדר נושים בחברת מגה קמעונאות בע"מ

  ביום 29.06.2015 הגישה החברה מגה קמעונאות בע"מ, חברה בת של אלון רבוע כחול ישראל בע"מ וקמעונאית המזון השנייה בגודלה בישראל, בקשה לכינוס אסיפות נושים לדיון באישור הסדרי חובות לקבוצות נשייה שונות בה, לשם הבראתה במסגרת תיק פר"ק 61098-06-15 (מחוזי מרכז). חובותיה של מגה, עת פנייתה לבית המשפט, עמדו על סך של יותר מ-1.2 מיליארד ש"ח, והסדרי החובות שהציעה, בהסכמת 5,700 עובדיה, יועדו לכ-1,500 ספקיה, לכ-180 משכירי סניפיה ולספקי האשראי לה, רובם מהמערכת הבנקאית.


  להרחבה
 • עדן בריאות טבע מרקט בע"מ


  ​בחודש יולי 2015 הגישה חברת "עדן בריאות טבע מרקט" בקשה להקפאת הליכים (פר"ק 16698-07-15).
  החברה התאגדה ונרשמה בישראל בשנת 2002, כשעיקר עיסוקה הוא שיווק ומכירה קמעונאית של מוצרי מזון אורגניים ואחרים, והיא העסיקה נכון למועד הבקשה כ-640 עובדים.
  "עדן טבע מרקט" הייתה בשליטה (51%) של רשת "מגה", ומי שהחזיק ביתרת המניות (49%) הוא מייסד הרשת, גיא פרוביזור, באמצעות חברה בשליטתו.

  להרחבה
 • רוביקון ביזנס גרופ בע"מ – ("קרן קלע")


  ​רוביקון ביזנס גרופ בע"מ – פר"ק 55904-10-15 ("קרן קלע")

  חברת "רוביקון" היא החברה האם של חברת קלע – קרן לעידוד יזמות (בישראל) בע"מ, וחברות אלו מחזיקות בחברות נוספות (להלן: "קבוצת רוביקון").


  להרחבה