תיק - בטר פלייס

 

פירוק חברות בטר פלייס

בחודש מאי 2013, ולאחר השקעה של יותר מ-850 מיליון דולר לאורך שש שנות פעילותן, החליטה החברה לישראל בע"מ, בעלת השליטה בקבוצת חברות בטר פלייס, לחדול מהשקעה בחברות ואלו נתבקשו להגיש בקשות לפירוקן בבית המשפט.


  • ​קבוצת החברות בטר פלייס, בהובלתו של מר שי אגסי, ייסדה את מיזם הרכב החשמלי בישראל ופעלה ברחבי העולם. הקבוצה פרסה בישראל תשתית של כ-1,800 עמודי טעינה, בבתים פרטיים ומשותפים, במקומות עבודה ובאתרים ציבוריים, וכן הקימה ברחבי המדינה 38 תחנות החלפת סוללה. מיזם הרכב החשמלי פותח על-ידי קבוצת בטר פלייס בשיתוף חברת RENAULT העולמית, ונתמך במערכות מחשוב ייחודיות לבקרה, ניהול, ומתן שירות לציבור המשתמשים ברכב החשמלי.
  • קבוצת בטר פלייס מנתה 17 חברות שונות ברחבי העולם. החברה האם בקבוצה, Better Place Inc., היא חברה אמריקאית, אשר מקום מושבה בדלאוור שבארה"ב, אך כל החברות נוהלו או נשלטו בעיקרן מתוך מטה הקבוצה אשר שכן בישראל. בין היתר הקימה קבוצת בטר פלייס חברות תפעוליות באוסטרליה, בניו זילנד, בצרפת, בהולנד, בדנמרק, באנגליה, בסין וביפן. הטכנולוגיה והקניין הרוחני של קבוצת חברות בטר פלייס פותחו במרכז פיתוח ששכן בישראל. הקבוצה הקימה בישראל חברות לשירות תשתית הרכב החשמלי: חברת ייבוא רכבים חשמליים - Better Place Motors, חברת תפעול - Better Place Israel (H.T.), חברת מחקר - Better Place Labs, וחברת שירותים - Better Place Global Services.
  • בתאריך 28.05.2013 קיבל בית המשפט המחוזי את המלצת הכונס הרשמי ומינה את רו"ח ועו"ד סיגל רכב-רוזן  ועו"ד שאול קוטלר כמפרקים זמניים ל-4 החברות הישראליות שבקבוצה. במועד הפירוק נסמכו על שירותיהן של החברות כ-930 בעלי רכבים בכבישי ישראל, מאות ספקים בארץ ובחו"ל, ו-370 עובדים בחברות הישראליות השונות. במועד פירוקן הזמני היו בבעלותן, בין היתר,  כ-360 רכבים חדשים בנמלי ישראל ובטורקיה, ערכות רבות להקמת תחנות החלפת סוללה ומאות עמודי טעינה וחלקי חילוף.
  • ביום 10.07.2013 הוציא בית המשפט צו לפירוקן הקבוע של חברות בטר פלייס הישראליות ומינה את  המפרקים הזמניים למנהליהן המיוחדים בפירוק.
    ניסיון לשמר את החברות כעסק חי, בסיוע מעט הכספים שנותרו בקופותיהן, הוביל לפיטורי מאות עובדים ולצמצום שירותים לנהגים. לאחר כחודש וחצי מתחילת הפירוק הזמני נמכרו החברות ונכסיהן לקבוצת משקיעים בראשות היזם יוסף אברמוביץ' ובשיתוף העמותה לקידום רכב חשמלי בישראל. קבוצת המשקיעים לא עמדה בכל תנאי התשלום שנקבעה עמה בהסכמי המכר, ובחלוף חודש וחצי נוספים בוטל הסכם המכר עמה, תוך כדי חילוט ערבויות וחיובים כספיים. עם ביטול הסכם המכר בוצעה מכירה נוספת של נכסי החברה ופעילותה למציע השני, קבוצת חניוני הצלחה. אף קבוצה זו התקשתה לעמוד בתנאי התשלום ובתפעול נכסי החברות, וביום 03.10.2013 בוטל גם הסכם המכר לקבוצה השנייה. בשלב זה, ולאחר הליכים בבית המשפט העליון, הוחזרו נכסי החברות לידי המפרקים. בהעדר מימון מספק בקופות החברות הושבתה פעילות החברות. לאחר כחצי שנה של ניסיונות לשמור על המיזם החדשני שהובילה קבוצת חברות בטר פלייס כעסק חי, ובהעדר יכולת מימון למיזם בפירוק או רוכשים פוטנציאלים, נמכרו בחודש נובמבר 2013 ובנפרד כל נכסי החברות וכן רשת הטעינה שלה לחברה ישראלית, ג'ינרג'י בע"מ. במקביל, ולאחר שבמשך חצי שנה לא התאפשרה הכנסתם לישראל של 360 הרכבים החדשים שבנמלי ישראל וטורקיה, נחתמה עסקת מכירת רכבים חדשים אלה חזרה לחברת RENAULT העולמית וליבואנית רכביה בישראל, חברת קרסו בע"מ.
  • במקביל לפירוק החברות הישראליות הוגשו באופן תקדימי בקשות לפירוקן בישראל של החברה האם האמריקאית Better Place Inc., וזאת בתיאום מול הנהלתה ובחסות פתיחת הליך להכרת בית המשפט בדלאוור בפירוק הישראלי לפי Chapter 15 של ה-Bankruptcy Code האמריקאי, וכן לפירוק החברה השוויצרית Better Place GMBH במקביל לפירוקה בשוויץ לפי הרגולציה והדין המקומי. פירוק חברות זרות אלה שבקבוצת בטר פלייס אפשר לשלוט בפירוקן המקומי של שאר החברות בקבוצה בעולם ובאופן שהביא לסיום מסודר של פעילותה הכוללת של הקבוצה, למימוש נכסיה ולתשלום לנושיה.
  • הליך פירוק חברות בטר פלייס הישראליות והזרות בבית המשפט בישראל כלל יותר מ-200 בקשות מרובות צדדים וכן כ-20 דיונים בפני בית המשפט, הקיף הסדרים מורכבים ופרטניים שונים, בכללם מול עובדי החברה, בעלי הרכבים וחברות הליסינג המחזיקות כחצי מצי המכוניות החשמליות בישראל. הכונס הרשמי נטל חלק פעיל בכל ההליכים, הבקשות והדיונים הללו, וכן כללה פעילותו הכוונה של המפרקים, סיוע נרחב לבית המשפט לשם הבאת הפירוק הרב לאומי והסבוך לכדי תהליך סדור המקובל על כלל נושי החברות.