אודות הכונס הרשמי

 
הכונס הרשמי הוא הגורם המופקד על הטיפול בהליכי חדלות פירעון, הכוללים פשיטות רגל של יחידים, הליכי פירוק של חברות, הבראת חברות והסדרי נושים.

  • הכונס הרשמי ונציגיו מוזמנים להופיע בהליכי חדלות הפרעון האמורים, המתקיימים בבתי המשפט המחוזיים, והוא צד לכל בקשה המוגשת לבית המשפט במסגרת הליכים אלה.
  • הכונס הרשמי אף מפקח על בעלי תפקיד שמונו בהליכי חדלות הפירעון.
  • בנוסף, הכונס הרשמי משיב לבקשות של חברות לאישור חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיהם שלא מתוך רווחי החברה.