מכרזים- החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ (בפירוק)

 
תיקון מס' 3 לחוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), תשס"ו- 2006 (להלן: "החוק"), קבע כי פעילותה של החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ (להלן: "החברה") תסיים ביום י"ג בטבת התשע"ח, 31.12.2017.

​בהתאם, תיקון מספר 4 (תשע"ז- 2017) לחוק קבע כי הכונס הרשמי ישמש כמפרק החברה.

על פי הוראות החוק, לאחר מימוש הנכסים יעביר המפרק את התמורה שהתקבלה ממימושם לאוצר המדינה בניכוי סכום השווה ל-4% כמפורט בסעיף 64א1 לחוק שאותם יעביר המפרק למשרד לשוויון חברתי לשם חלוקתם לשימוש בהם למטרת הנצחה.

לקבלת פרטים נוספים על אודות הנכסים הרשומים מטה יש לפנות למשרד הורוביץ, אבן, אוזן ושות' לעו"ד גור אוזן בטלפון 03-7553855 או בדוא"ל gur@heu-law.com
 להלן רשימת הנכסים הנמכרים:

  

מס' מכרז​​ גוש/חלקה​​ תאריך אחרון להגשת בקשה​ מסמכים נוספים​
מכרז פ- 1-18​ 174/7138 10.04.2018​​
מכרז פ- 2-18​ 175/7138​​ 10.04.2018​​