מחלקת תאגידים

 
​מחלקת תאגידים שבהנהלת אגף האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי הינה מחלקה צעירה יחסית. המחלקה הוקמה על ידי האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי לשעבר, פרופ' דוד האן, וזאת על רקע המשבר הכלכלי שזעזע את השוק העולמי בשנים 2008-2010, והיקלעותן של חברות ענק ישראליות להליכי הסדרי חוב וחדלות פירעון.​​

  • המחלקה הינה ארצית, וכפופה למשנה לכונסת הרשמית.
  • המחלקה מונה 8 עובדים, שישה פרקליטים ושני כלכלנים.
  • המחלקה מטפלת בהליכי חדלות פירעון והסדרי חוב בחברות ציבוריות או מדווחות, וכן בהליכי חדלות פירעון והסדרי חוב גדולים ומורכבים בחברות פרטיות.
  • כלכלני המחלקה מספקים את הסיוע המקצועי הנדרש – בתחומי החשבונאות והכלכלה – לכלל מחוזות האגף.
  • המחלקה עוסקת גם בבחינת בקשות לאישור חלוקת דיבידנד, כאשר לא מתקיים מבחן הרווח, והמוגשות בהתאם לסעיף 303 לחוק החברות.
  • כמו כן, ובהתאם להנחיית הכונסת הרשמית או המשנה, המחלקה מעורבת בסוגיות בעלות השלכות רוחב, או מקום בו עולים היבטים ציבוריים או רגולטוריים.

יצירת קשר