פשיטת רגל

 • פשיטת רגל

  להרחבה
 • מדריך לנושה

  ​נושה שלטובתו פסק דין חלוט כנגד חייב, והחוב עולה על סך של 87,564​ ₪ (הסכום מתעדכן מידי שנה), רשאי להגיש בקשה למתן צו כינוס ולהכרזת פשיטת רגל כנגד החייב.
  בית המשפט, רשאי לאשר בקשת פשיטת רגל של נושה אף אם מדובר בחוב ששיעורו נמוך מהסך האמור לעיל מנימוקים מיוחדים שיירשמו. (סעיף 7(1) לפקודת פשיטת הרגל).
  לפרוט נוסף לגבי הליך פשיטת הרגל .
  להרחבה
 • הסבר לטפסים עיקריים בהליכי פשיטת רגל

  להלן הסבר מפורט למילוי טפסים עיקריים בהליכי פשיטת רגל.

  לדף הטפסים (כולל טופס 4 וטופס 5)

  להרחבה
 • הליכי פשיטת רגל

  ​דיני פשיטת הרגל עוסקים במצב בו אדם אינו יכול לשלם את חובותיו. הם מוסדרים בפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980, ובתקנות פשיטת הרגל התשמ"ה-1985.
  הישות הסטטוטורית המפקחת על פשיטות הרגל הוא הכונס הרשמי.
  להרחבה
 • מדריך לחייב

  קובץ המסכם את ההנחיות וההוראות הרלוונטיות לחייב;​
  להרחבה
 • סקירת פסקי דין עיקריים

  ​להלן סקירה של פסקי דין עיקריים בחלוקה לתתי נושאים בתחום פשיטת הרגל.

  יצויין כי סקירה זו אינה מהווה סקירה ממצה של פסקי הדין בתחום.

  להרחבה
 • פסיקה - פשיטת רגל

  לנוחות הגולשים להלן קישורים לפסקי דין בתחום פשיטת הרגל.
  יצויין כי אין רשימה זו מהווה רשימה ממצה של כלל פסקי הדין בתחום

  להרחבה
 • מדריך לבעל התפקיד

  ​מדריכים כללים לבעל התפקיד; פתיחת חשבון נאמנות, הכרעה בתביעות חוב, חוק מס הכנסה שלילי ובדיקת תביעות חוב של רשות המיסים.
  להרחבה
 • סקירת פסקי דין עיקריים

  להרחבה