מדריך לבעל התפקיד

 
​מדריכים כללים לבעל התפקיד; פתיחת חשבון נאמנות, הכרעה בתביעות חוב, חוק מס הכנסה שלילי ובדיקת תביעות חוב של רשות המיסים.