החזרי אגרות

 
​הסבר על נוהלי פניה להחזר אגרה ששולמה לרשם לענייני ירושה

 • נוהל פניה להחזר אגרה ששולמה בכרטיס אשראי באמצעות האינטרנט:
  1. לצורך טיפול וקבלת החזר אגרה ששולמה בכרטיס אשראי באמצעות האינטרנט יש למלא את טופס הבקשה לביצוע ההחזר בכתב ברור וקריא ובמלואו. כולל פרטי כרטיס האשראי עימו בוצע התשלום.
  2. כמו כן חובה לפרט את הסיבה להחזר המבוקש ולבקשה יש לצרף את אישור התשלום שהתקבל מהאינטרנט.
  3. חובה לציין מספר ת.ז. של המנוח והמחוז אליו הוגשה הבקשה בגינה מתבקש ההחזר, ו/או לציין מספר בקשה/תיק והמחוז אליו הוגשה הבקשה.
  4. את הבקשה ואישור התשלום ניתן לשלוח בדואר או בפקס או במייל למחוז אליו שולמה האגרה או להגיש במשרד רשם הירושה בשעות קבלת קהל.
  5. ההחזר יבוצע דרך כרטיס האשראי במועד החיוב החודשי.
  6. זמן הטיפול עד לקבלת ההחזר עשוי לקחת עד תשעים יום  
 • נוהל פניה להחזר אגרה ששולמה בשובר בבנק הדואר:
  1. לצורך טיפול וקבלת החזר אגרה ששולמה בשובר בבנק הדואר יש למלא את טופס הבקשה לביצוע החזר בכתב ברור וקריא ובמלואו. כולל פרטי חשבון הבנק שבו יופקדו כספי החזר האגרה.
  2. כמו כן חובה לפרט את הסיבה להחזר המבוקש במקום המיועד לכך בטופס, ולצרף את שובר התשלום המקורי בלבד (לא ניתן יהיה לטפל בבקשה אליה לא יצורף השובר המקורי).
  3. חובה לציין מספר ת.ז. של המנוח והמחוז אליו הוגשה הבקשה בגינה מתבקש ההחזר, ו/או לציין מספר בקשה/תיק והמחוז אליו הוגשה הבקשה.
  4. במידה וברשותכם שני ספחים של השובר יש לצרף את שני הספחים המקוריים.
  5. כאשר סכום ההחזר עולה על 400 ₪ יש לצרף צילום המחאה של חשבון הבנק אליו יבוצע ההחזר או אישור הבנק על פרטי החשבון.
  6. את הבקשה ושובר התשלום המקורי יש לשלוח בדואר למחוז אליו שולמה האגרה או להגישה במשרדי הרשם במחוז בשעות קבלת הקהל.
  7. ההחזר יבוצע ישירות לחשבון הבנק בסיום הטיפול. זמן הטיפול עד לקבלת ההחזר עשוי לקחת עד תשעים יום.

דגשים לאופן מילוי טופס להחזר אגרה

 • במקום המבוקש מספר אסמכתא - יש לרשום את מספר אישור התשלום כפי שהופיע באישור התשלום שהתקבל באינטרנט או את מספר השובר כאשר האגרה שולמה בשובר ידני בדואר.
 • הטופס יוגש ויחתם על ידי בעל כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצע תשלום האגרה. שימו לב, אם שילמתם את האגרה באינטרנט וציינתם שם שונה בשדה "שם לקוח להפקת אישור" עליכם לציין בחלק הפרטים האישיים, בנוסף לפרטי בעל כרטיס האשראי- הערה שבשובר התשלום ציינתם שם אחר.
 • בחלק ההתחייבות בטופס, מקום בו רשום "הואיל ושילמתי אגרה בקשר עם _______" - חובה לציין מספר ת.ז. של המנוח והמחוז אליו הוגשה הבקשה בגינה מתבקש ההחזר, ו/או לציין מספר בקשה/תיק והמחוז אליו הוגשה הבקשה.
 • בחלק ההתחייבות בטופס לאחר המילים "כספי האגרה ששילמתי בשל" – יש לפרט את הסיבה להחזר האגרה המבוקש לדוגמה: כפל תשלום, תשלום בטעות, תשלום אגרה שגויה.