בקשות מקוונות לצו ירושה וקיום צוואה

 

כחלק משיפור השירות לציבור השיק האפוטרופוס הכללי טפסים מקוונים לבקשה לצו ירושה ולצו קיום צוואה. ​​


​יתרונות ההגשה במערכת המקוונת:

 1. תשלום אגרה מופחתת.
 2. קיצור זמן הטיפול בבקשה.
 3. חסכון בעלות שליחת הבקשה ובכלל זה בהגשת מספר העתקים לרשם הירושה.
 4. קבלת אסמכתא על שליחת הבקשה סמוך לאחר משלוח הטופס למזכירות הרשם. 
 5. קבלת עידכונים אודות התקדמות הטיפול בבקשה באמצעות הדואר האלקטרוני.
 6. גיבוי ואיחסון של הבקשות כפי שהוגשו במערכות המחשב המאובטחות של האפוטרופוס הכללי.

אופן ההגשה לרשם הירושה:

 • מבקשים מיוצגים נדרשים להגיש את הבקשות באופן מקוון.
 • ניתן להגיש בקשה לצו ירושה באופן מקוון כאשר: 
  1. המנוח הותיר אחריו צאצאים ובת/ן זוג.
  2. המוריש הותיר אחריו רק צאצאים.
  3. המוריש הותיר אחריו בת/ן זוג ואין צאצאים אך הוריו בין החיים.
  4. המנוח לא הותיר בת/ן זוג ולא צאצאים אך הוריו בין החיים.
 • ניתן להגיש בקשה לצו קיום צוואה באופן מקוון כאשר:
  1. בידי מגיש הבקשה מצויה הצוואה המקורית.
  2. הצוואה המקורית הופקדה אצל הרשם לעניני ירושה.
  3. בידי מגיש הבקשה החלטה של בית משפט לעניני משפחה אשר התירה את הוכחת הצוואה בהעתק.
 • מבקשים שאינם מיוצגים רשאים להגיש את הבקשות באופן ידני למזכירות הרשם לענייני ירושה במחוז הרלוונטי באחת מדרכי ההגשה (דואר, כספת או קבלת קהל).

לאיזה מחוז מגישים?

 • הסמכות המקומית בבקשה לצו ירושה/ קיום צוואה נתונה למחוז אשר בתחום שיפוטו היה מקום מושבו האחרון של המנוח. 

תשומת לב:

 • בטרם תתחיל למלא את הטפסים עליך לוודא שיש ברשותך כתובת דואר אלקטרוני- את הכתובת תידרש להזין בטופס המקוון באופן מדויק על מנת שיישלחו אלייך אישורים שונים בדבר התקדמות הטיפול בבקשה. ההתקשרות של יחידת הרשם לענייני ירושה עם מגיש הבקשה תיעשה באמצעות דואר אלקטרוני בלבד.
 • את האגרה המופחתת (למגישים באופן מקוון תינתן הנחה של 15% מאגרת הבקשה) ניתן לשלם בכרטיס אשראי בשרת התשלומים, בשובר דואר, על גבי הטופס המקוון בהפניה לשרת התשלומים. במקרים בהם התשלום מבוצע קודם למילוי הטופס בשרת התשלומים או בדואר יש למלא מספר האסמכתא המצויין על גבי הקלה במקום המיועד לכך בטופס.