מדריך למינוי מנהל עיזבון

 
​מינוי מנהל עיזבון; סיבות למינוי ותהליך המינוי (מסמכים נדרשים, אגרות ודרכי הגשה)

מתי עולה הצורך במנהל עיזבון?

 • ברוב רובם של המקרים, אין צורך במינוי מנהל עיזבון, גם אם המנוח ציין זאת מפורשות בצוואה שלו. היורשים בדרך כלל יכולים לנהל את העיזבון בעצמם או למנות מישהו שיפעל מטעמם באמצעות ייפוי כוח. 
 • כאשר יש חילוקי דעות בין היורשים, וכן כאשר הדבר נדרש, למשל, אם יש נעדר בין היורשים, באפשרותם להגיש בקשה למינוי מנהל עיזבון.

שימו לב!

 • מינוי מנהל עיזבון מוסיף הוצאות והליכים שברוב המקרים הם מיותרים. כך, לדוגמה, על מנהל העיזבון להגיש פרטה ודו"חות לאפוטרופוס הכללי, וכן בקשות שונות לבית המשפט. כל הליך כרוך באגרה ובהוצאות נלוות.
 • כמו כן כאשר בין היורשים לא נכלל חסוי, קטין או נעדר, אין האפוטרופוס הכללי בודק את הדו"חות, וזאת בהתאם לתקנה 4(א)(1) לתקנות הירושה (בדיקת פרטה ודו"חות כספיים של מנהלי עזבונות), תשמ"ט-1988.  

אילו מסמכים יש לצרף לבקשה?

 • טופס בקשה על פי התוספת לתקנות הירושה.
 • הסכמה בכתב של אדם המוצע להיות מנהל עיזבון בחתימתו.
 • הסכמה בכתב של היורשים על פי דין או של הנהנים על פי צוואה בחתימתם.
 • תצהיר תומך לבקשה ובו נימוקים לבקשה למנות מנהל עיזבון. שימו לב שלרוב אין צורך במנהל עיזבון.
 • שובר תשלום על אגרת בקשה למינוי מנהל עיזבון.
 • שובר תשלום אגרת פיקוח.
 • את כל המסמכים והטפסים הגישו בשלושה עותקים: לאחד צרפו את כל המסמכים המקוריים, ולשניים האחרים – העתקים מכל המסמכים.

איך מגישים את הבקשה?

 • את הבקשה מגישים ידנית לרשם לענייני ירושה בשעות קבלת קהל או בתיבת השירות או שולחים בדואר. פירוט כתובות רשם הירושה במחוזות השונים, מספרי הטלפון ושעות קבלת קהל מפורטים בדף יצירת קשר
 • כאשר הבקשה למינוי מנהל עיזבון איננה בהסכמתם של כל היורשים למינוי – יש להגיש את הבקשה בבית משפט לענייני משפחה, לפי מקום מושבו של המוריש.

עלות הגשת הבקשה

 • בעת הגשת הבקשה תידרשו לשלם אגרת בקשה למינוי מנהל עיזבון ואגרת פיקוח.
 • בבקשה המוגשת במחוז תל אביב, תידרשו לשלם אגרת פיקוח רק אם הרשם יחליט למנות מנהל עיזבון.
 • יצויין כי סכום האגרות מתעדכן אחת לחצי שנה.