יחידות האגף

 • האפוטרופוס הכללי

  תפקידי מכלול האפוטרופוס הכללי באגף רבים ומגוונים וכוללים –- גילוי רכוש עזוב וניהולו- טיפול  בקבלת עזבונות ותרומות לטובת המדינה- טיפול בקבלת מתנות בידי עובדי ציבור- ניהול רכוש מחולט- ייצוג היועץ המשפטי לממשלה בענייני ירושה, אפוטרופסות, הליכי הצהרת מוות וזכויות נעדרים. - פיקוח על אפוטרופוסים ועל מנהלי עזבון- הנאמן הציבורי - ניהול הקדשות לטובת הציבור ...
  להרחבה
 • הכונס הרשמי

  הכונס הרשמי הוא הגורם המופקד על הטיפול בהליכי חדלות פירעון, הכוללים פשיטות רגל של יחידים, הליכי פירוק של חברות, הבראת חברות והסדרי נושים. הכונס הרשמי ונציגיו מוזמנים להופיע בהליכי חדלות הפרעון האמורים, המתקיימים בבתי המשפט המחוזיים, והוא צד לכל בקשה המוגשת לבית המשפט במסגרת הליכים אלה. הכונס הרשמי אף מפקח על בעלי תפקיד שמונו בהליכי חדלות הפירעון.בנ ...
  להרחבה
 • הרשם לענייני ירושה

  הרשמים לענייני ירושה ולשכותיהם מהווים יחידות באגף הפועלות בכל אחד ממחוזות האגף.יחידות הרשם לענייני ירושה החלו בפעילותן עם תיקון חוק הירושה, התשכ"ה – 1965 והקמת מוסד זה בשנת 1998.מאז מוגשות אל הרשמים לענייני ירושה באגף כל הבקשות לצווי ירושה ולצווי קיום צוואה, פרט לאלה המוגשות לבתי הדין הדתיים.האפוטרופס הכללי משמש על-פי הוראות חוק הירושה כממונה ...
  להרחבה