לוח מכירת מקרקעין

 


מכרז למכירת חלקות בעפולה המיועדת לבנייה למגורים (מכרזי מקרקעין 1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019, 5/2019)