פרסומים בדבר העברה לקנין המדינה

 
על פי סעיפים 15(ג1)–15(ד) לחוק האפוטרופוס הכללי תשל"ח-1978, כספים שנוהלו במשך 15 שנה לפחות על ידי האפוטרופוס הכללי ונכס מקרקעין שנוהל על ידיו במשך 32 שנים לפחות, יועברו לקניין המדינה בכפוף לביצוע פעולות על ידי האפוטרופוס הכללי אשר תכליתן לנסות לאתר את בעלי הזכויות בנכס כדי שאלה יוכלו לבקש לשחררו לידיהם. ​​

​פעולות אלו כוללות:

  • ביצוע פרסומים בדבר הכוונה להעביר את הנכס לקניין המדינה בשני עיתונים יומיים באתר האינטרנט של משרד המשפטים.
  • פניה לאנשים ולגופים במדינה שעשוי להיות להם מידע שיוכל לסייע באיתורם של בעלי הזכויות.
  • ביצוע הליך של חקירה ובדיקה בארץ ובחו"ל בשקידה סבירה לאיתור בעלי הזכויות בנכס.

אם לא יאותרו בעלי הזכויות בנכס

  • רק אז יגיש האפוטרופוס הכללי דין וחשבון לבית המשפט על פעולותיו אלו ובמידה ושוכנע בית המשפט כי לא היה ניתן לאתר את בעלי הזכויות בנכס, יאשר את העברתו לקניין המדינה.

להלן הפרסומים האחרונים בדבר הכוונה להעביר נכסים לקניין המדינה:

תוצאות 30-16 מתוך 51 תוצאות
תוצאות 30-16 מתוך 51 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדתאריךממויין לפי תאריך בסדר יורדקובץ   תאריך פרסוםממויין לפי נוצר בסדר יורד
הודעה על כוונה להגיש בקשה בעניין העברת נכסים לקניין המדינה 12-09-2016קובץ PDF12-09-2016
הודעה על כוונה להגיש בקשה בעניין העברת נכסים לקניין המדינה 04-07-2016קובץ PDF13-07-2016
הודעה על כוונה להגיש בקשה בעניין העברת נכסים לקניין המדינה 27-06-2016קובץ PDF28-06-2016
הודעה על כוונה להגיש בקשה בעניין העברת נכסים לקניין המדינה 26-05-2016קובץ PDF26-05-2016
הודעה על כוונה להגיש בקשה בעניין העברת נכסים לקניין המדינה 23-05-2016קובץ PDF24-05-2016
הודעה על כוונה להגיש בקשה בעניין העברת נכסים לקניין המדינה 08-05-2016קובץ PDF08-05-2016
הודעה על כוונה להגיש בקשה בעניין העברת נכסים לקניין המדינה 20-12-2015קובץ PDF20-12-2015
הודעה על כוונה להגיש בקשה בעניין העברת נכסים לקניין המדינה 26-11-2015קובץ PDF29-11-2015
הודעה על כוונה להגיש בקשה בעניין העברת נכסים לקניין המדינה 19-11-2015קובץ PDF19-11-2015
הודעה על כוונה להגיש בקשה בעניין העברת נכסים לקניין המדינה 26-10-2015קובץ PDF26-10-2015
הודעה על כוונה להגיש בקשה בעניין העברת נכסים לקניין המדינה 07-10-2015קובץ PDF08-10-2015
הודעה על כוונה להגיש בקשה בעניין העברת נכסים לקניין המדינה 17-08-2015קובץ PDF17-08-2015
הודעה על כוונה להגיש בקשה בעניין העברת נכסים לקניין המדינה 26-06-2015קובץ PDF28-06-2015
הודעה על כוונה להגיש בקשה בעניין העברת נכסים לקניין המדינה 21-06-2015קובץ PDF21-06-2015
הודעה על כוונה להגיש בקשה בעניין העברת נכסים לקניין המדינה 03-05-2015קובץ PDF03-05-2015
לעמוד הראשון הקודם
הבא לדף אחרון