פדיון מניות JCT

 
קיימים שני סוגי מניות JCT:

  • ​מניות על שם מניה למוכ"ז היא מניה המקנה זכות למי שאוחז בה באותו מועד.
  • מניות למוכ"ז (עליו צוין"the bearer of this warrant is entitled to").