החסויה מ.י. - הגנה על זכויות חסוי

 
​תמ"ש 45649/04/14 (בית המשפט לענייני משפחה בתל-אביב) בעניין החסויה מ.י. - הגנה על זכויות חסוי

​ביום 07.05.2014 הוגשה בקשת האפוטרופסים לרכוש החסויה (באי כוחם של שני בניה) למחיקת הערת אזהרה מפנקסי המקרקעין לצורך אישור עסקת מכר. בהתאם לבקשה, בעלה המנוח של החסויה הלך לעולמו, וביום 30.04.2009 קוימה צוואתו. על-פי הוראות צוואתו, המנוח ציווה כי מלוא עזבונו יחולק בחלקים שווים בין שני בניו, אך סייג את זכאותם בכך שידאגו ראשית למילוי צרכיה ולשמירה על רמת חייה של אימם, ובמידה שלא יהיו לה מקורות כספיים משלה - יכלכלו את צרכיה הרפואיים והסיעודיים, וזאת עד אחרית ימיה ושנותיה.


חודשים מספר לאחר קיום הצוואה הוכרזה האם כחסויה, ואושפזה בבית אבות סיעודי בעלות של עשרות אלפי שקלים לחודש, כאשר היא משתכרת מקצבת זקנה בלבד. לאור מצבה הכלכלי נצטבר חוב מדי חודש למוסד שבו התגוררה.


בהתאם להוראות הצוואה נרשמה בלשכת רישום המקרקעין הערה מגבילה אחר הנכס. הואיל וברצון הבנים היה למוכרו (בסכום של כשני מיליון ש"ח), ביקשו הם למחוק ראשית את הערת האזהרה, להותיר בחשבון נאמנות סכום של 600,000 ש"ח בלבד למימון שהייתה של האם במוסד, ואת היתרה לחלק ביניהם. בית המשפט נעתר לבקשה.


על כן, הוגשה על-ידי האפוטרופוס הכללי בקשה לעיון מחדש בהחלטתו זו, מן הטעם שיש בכך משום פגיעה בהוראות המצווה, וכי לאור מצבה הכלכלי הדחוק וצרכיה המרובים יש בהחלטה זו משום פגיעה באינטרס הכלכלי של החסויה. כמו כן, הואיל והאפוטרופסים הינם באי כוחם של שני בניה המבקשים להתחלק בתמורת המכר, נטען לניגוד עניינים בינם ובין החסויה.


בדיון שהתקיים ביום 4.3.2015 במעמד הצדדים, הוסכם על הפקדת סך של 1,400,000 ש"ח בחשבון האפוטרופסות על שם החסויה, על תשלום חובה של החסויה (אשר עמד על סך של כ-143,000 ש"ח) לבית האבות, ועל חלוקת היתרה בין שני בניה.