עזבון המנוחה ג.ר. ז"ל - הגנה על כספי יורש-חסוי

 

​עזבון המנוחה ג.ר. ז"ל (בית המשפט לענייני משפחה בתל-אביב) - הגנה על כספי יורש-חסוי

המנוחה ג.ר. הלכה לבית עולמה בשנת 2010. בהתאם להוראות צוואתה מיום 30.12.1996 – בנה יחידה, שהינו חסוי, זכה במלוא עזבונה. קרוב המשפחה י.ר. שימש לחסוי כאפוטרופוס.


​בשנת 2012 קוימה צוואת המנוחה, ומונה עו"ד ג.ז., ששימש בא כוחו של י.ר. – כמנהל עזבון קבוע. צו קיום הצוואה וצו המינוי ניתנו בכפוף להצהרתו של י.ר., כי כל הכספים שהיו נכון למועד פטירת המנוחה בחשבונותיה שייכים לה ולה בלבד.

 

הצהרה זו נדרשה על-ידי האפוטרופוס הכללי מאחר שי.ר. אחז בידו ייפוי כוח של המנוחה לפעול בחשבונותיה.
בסמוך לאחר הפטירה נמשכו על-ידי י.ר. מחשבונות המנוחה, באמצעות ייפוי הכוח שברשותו, סכומי כסף המצטברים לסך של כ-3 מיליון ש"ח. פניות חוזרות של האפוטרופוס הכללי למנהל העזבון לפעול אל מול י.ר. להשבת הכספים הנ"ל לחשבון העזבון - לא נענו.


בהחלטתו מיום 16.3.2015, קיבל בית המשפט את עמדת האפוטרופוס הכללי, הורה על החלפת מנהל העזבון לאלתר וכן מינה מנהלת עזבון חליפית, אשר תשמש גם אפוטרופא נוספת לחסוי. בנוסף, ניתנה הוראה למנהלת העזבון לפעול להשבת כל הכספים שנמשכו שלא כדין לעזבון.


מנהלת העזבון פעלה מול י.ר., ובינתיים הושב לקופת העזבון סך של כ-750.000 ש"ח. כמו כן, נרשמה הערת אזהרה על דירה בבעלות י.ר ורעייתו, ששוויה נאמד בכ-2.5 מיליון ש"ח.


באחרונה הוגשה בקשה על-ידי מנהלת העזבון להורות לה לפעול לרישום הדירה על שם החסוי- הזוכה, ולחלופין – מכירת הדירה והעברת תמורתה לקופת העזבון.