טפסים

 
תוצאות 12-1 מתוך 20 תוצאות
תוצאות 12-1 מתוך 20 תוצאות
כותרתיחידה אחראיתיחידהקובץ להורדהמקוון
JCT Share Redemption Application Formאגף האפוטרופוס הכלליאפוטרטפוס הכללי
לא קיים טופס להורדה
עבור לטופס מקוון JCT Share Redemption Application Form
בקשה לבירור פרטים על רכוש נעדרים, המנוהל ע"י האפוטרופוס הכלליאגף האפוטרופוס הכלליאפוטרטפוס הכללי
docx הורד קובץ בקשה לבירור פרטים על רכוש נעדרים המנוהלים ע"י האפוטרופוס הכללי
עבור לטופס מקוון בקשה לבירור פרטים על רכוש נעדרים, המנוהל ע"י האפוטרופוס הכללי
בקשה לפדיון מניות Jewish Colonial Trustאגף האפוטרופוס הכלליאפוטרטפוס הכללי
לא קיים טופס להורדה
עבור לטופס מקוון בקשה לפדיון מניות Jewish Colonial Trust
דו"ח עדכון על ניהול נכסי האדם שמונה לו אפוטרופוסאגף האפוטרופוס הכלליאפוטרטפוס הכללי
pdf הורד קובץ  דו"ח עידכון על ניכסי חסוי
 לא קיים טופס מקוון
דין וחשבון תקופתי על ניהול עיזבוןאגף האפוטרופוס הכלליאפוטרטפוס הכללי
הורד קובץ dincheshbonez.doc
 לא קיים טופס מקוון
דין וחשבון תקופתי של אפוטרופוס על חסוי - ע"י יועץ מסאגף האפוטרופוס הכלליאפוטרטפוס הכללי
הורד קובץ dochtkufaapot.doc
 לא קיים טופס מקוון
הגשת הצעה להשתתפות במכרז מקרקעיןאגף האפוטרופוס הכלליאפוטרטפוס הכללי
הורד קובץ הגשת הצעה להשתתפות במכרז מקרקעין
 לא קיים טופס מקוון
הנחיות עריכת דוח כספי באמצעות יועץ מס ורשימת יועצי מסאגף האפוטרופוס הכלליאפוטרטפוס הכללי
pdf הורד קובץ  mas 180413.pdf
 לא קיים טופס מקוון
טופס בקשה לביצוע פעולה ברכוש חסויאגף האפוטרופוס הכלליאפוטרטפוס הכללי
pdf הורד קובץ  טופס בקשה לביצוע פעולה ברכוש חסוי
 לא קיים טופס מקוון
טופס בקשה להשקעת כספי חסויאגף האפוטרופוס הכלליאפוטרטפוס הכללי
pdf הורד קובץ  טופס בקשה להשקעת כספי אדם שמונה לו אפוטרופוס
 לא קיים טופס מקוון
טופס משכנתא למגרשאגף האפוטרופוס הכלליאפוטרטפוס הכללי
pdf הורד קובץ  כתב הסכמה למשכנתא עבור מגרש
 לא קיים טופס מקוון
כתב הסכמה למשכנתא לדירהאגף האפוטרופוס הכלליאפוטרטפוס הכללי
pdf הורד קובץ  כתב הסכמה למשכנתא לדירה
 לא קיים טופס מקוון
 
12
הבא לדף אחרון