פסיקה

 
​עזבונות אפוטרופסות והצהרת מוות

ירושות וצוואות:

הצהרות מוות:

 • הצהרת מוות לנספה– אימתי?
  לדוגמא: ע"א 6283/97 אלכסנדרוב נ' מדינת ישראל, נבו- בית המשפט העליון מקבל הערעור על החלטה שדחתה בקשה להצהרת מותו של אדם שנעלם מאוניה בלב ים כשנתיים לפני הגשת הבקשה וקובע, כי פרשנות חוק הצהרות מוות ויישומו על המקרה שבפניו, צריך שתהא מקלה: אין צורך בהוכחה ממשית אלא די בהשערה שיש לה אחיזה, ולו קלושה, בהיגיון ובעובדות שהאדם שעקבותיו נעלמו מת עקב תאונה. גם את המילה "תאונה", קובע בית המשפט העליון, יש לפרש פירוש רחב, כך שתחול בכל מקרה של מוות לא-טבעי שאינו בגדר "מאורעות מלחמה או מאורעות טבע" שנכללו בסעיף 1 לחוק.

אפוטרופסות:

 • מהם השיקולים במינוי אפוטרופוס?
  לדוגמא:
  א"פ 1696-07-10 פלונית נ' משרד העבודה והרווחה ואח', נבו- בית המשפט לענייני משפחה בנצרת מונה את התנאים והשיקולים העומדים בבסיס ההחלטה למנות אפוטרופוס וקביעת זהותו.
 • האם לקרוב משפחה של אדם שמונה לו אפוטרופוס זכות עיון בדו"חות כספיים המוגשים ע"י האפוטרופוס

לאפוטרופוס הכללי? 
לדוגמא: תמ"ש 26850/97 פלוני נ' האפוטרופוס הכללי, פדאור- בית המשפט לענייני משפחה בירושלים דן בזכותם של קרובי משפחה של אדם שמונה לו אפוטרופוס לפנות לבית המשפט בעניינו, וקובע, כי לא בכל מקרה תוכר זכות קרוב לעיין בדו"חות, וכי על הפונה לשכנע כי יש מקום לפגיעה בזכות הפרטיות של האדם שמונה לו אפוטרופוס.

 • האם ניתן לבטל בדיעבד פסלות דין של המצווה לצורך הכשרת צוואתו? לדוגמא:
 1. עמ"ש 7355-12-08 נווה באבוב בע"מ נ' האפוטרופוס הכללי, פדאור- בית המשפט המחוזי בת"א דחה את הערעור על החלטת בית המשפט לענייני משפחה בראשון לציון.
 2. תמ"ש (ראשון לציון) 46330/07 עזבון המנוחה פלונית נ' האפוטרופוס הכללי, תק-מש 2008(4), (361) לבטל בדיעבד החלטה על פסלות דין.
 • האם קביעת מנוח בצוואתו על מינוי נאמן לחלקו של אדם שמונה לו אפוטרופוס בעזבון מחייבת?
  לדוגמא: בש"א 12157/06 בת"ע 100550/05 עו"ד פטל נ' האפוטרופוס הכללי, נבו- בית המשפט לענייני משפחה בת"א קובע, כי אין מקום למינוי נאמן לכספי עזבון אותם ירש האדם במקביל לאפוטרופוס לרכושו, הגם שתואם את רצון המצווה בצוואתו.