תשלום אגרות מקוון

 

​ניתן לשלם עבור אגרות בנושא אפוטרופסות וניהול עיזבון באמצעות שרת התשלומים