פעילות יחידת החילוט בשנת 2015

 

​נתוני פעילות חילוט רכוש בשנת 2015

פתיחה של תיקי חילוט

בשנת 2015 נפתחו ביחידה 347 תיקי חילוט, זאת בהשוואה לשנת 2014, שבה נפתחו ביחידה 254 תיקי חילוט, ובהשוואה לשנת 2013, שבה נפתחו ביחידה 173 תיקי חילוט. 
 
מדובר בעלייה של כ-37% במספר תיקי החילוט שנפתחו בהשוואה לשנת 2014 ובעלייה של 100% במספר התיקים שנפתחו בהשוואה לשנת 2013.

נתוני חילוט וקנסות

להלן נתוני חילוט וקנסות בשנת 2015 לקרנות החילוט, על-פי החוקים השונים:
 
התקבולים על-פי פקודת הסמים המסוכנים הסתכמו ב-11,233,922 ש"ח (בהשוואה ל-10,802,762 ש"ח בשנת 2014 ול-7,280,005 ש"ח בשנת 2013).
 
התקבולים על-פי החוק לאיסור הלבנת הון הסתכמו ב-48,286,778 ש"ח (בהשוואה ל-58,605,214 ש"ח בשנת 2014 ול-22,527,366 ש"ח בשנת 2013).

היקף הנכסים התפוסים על-פי החוק לאיסור הלבנת הון הסתכם ב-109,473,300 ש"ח.

התקבולים על-פי פקודת סדר הדין הפלילי הסתכמו ב-102,998  ש"ח.
היקף הנכסים התפוסים על-פי החוק לאיסור סחר בבני אדם הסתכם ב-1,250,000 ש"ח. 
סה"כ בש"ח בקרנות החילוט לפי שנים
תקבולים מחילוט רכוש על-פי חוק לאיסור הלבמת הון ופקודת הסמים המסוכנים (במליוני ש"ח)
 

תקבולים מגביית המחאות שנתפסו

היקף התקבולים שהתקבלו במהלך שנת 2015 כתוצאה מגביית המחאות שנתפסו במסגרת סעד זמני עמד על 11,536,903 ש"ח, בהשוואה לגבייה בסך של 1,355,977 ש"ח בשנת 2014 ולגבייה בסך של 837,000 ש"ח בשנת 2013. מדובר בעלייה חדה של 750% בהיקף הגבייה של המחאות תפוסות בסעד זמני בהשוואה לשנת 2014. 
 תקבולים מגביית המחאות תפוסות (באלפי ש"ח)

מימוש כלי רכב בשיתוף פעולה עם משטרת ישראל ומינהל הרכב הממשלתי במשרד האוצר

במהלך שנת 2015 נמשך שיתוף הפעולה בין יחידת החילוט למשטרת ישראל ומינהל הרכב הממשלתי במשרד האוצר, במסגרת הנוהל שנוצר למכירת כלי-רכב  תפוסים בתפיסה זמנית או מחולטים.
 
במסגרת פעילותה, יחידת החילוט מסייעת בבדיקת קיומם של שעבודים ועיקולים על כלי הרכב,  בבדיקה משפטית בעניין קדימויות השעבודים מול החילוט ובבדיקת כדאיות מכירת הרכב על-ידי המדינה או העברתו לידי הנושה המובטח. 
 
בשנת 2015 התקיימו שישה מכרזים למכירת  כלי רכב שחולטו, כמפורט להלן:
 
  • במכרז הראשון - נמכרו 58 כלי רכב והתקבל בגינם סך של 553,381 ש"ח.
  • במכרז השני - נמכרו 41 כלי רכב והתקבל בגינם סך של 596,553 ש"ח.
  • במכרז השלישי - נמכרו 34 כלי רכב והתקבל בגינם סך של 555,165 ש"ח.
  • במכרז הרביעי - נמכרו 26 כלי רכב והתקבל בגינם סך של 218,779 ש"ח.
  • במכרז החמישי - נמכרו 12 כלי רכב והתקבל בגינם סך של 203,870 ש"ח.
  • במכרז הששי - נמכרו 51 כלי רכב והתקבל בגינם סך של 443,222 ש"ח.

 

על-פי הנתונים, במהלך שנת 2015 נמכרו 222 כלי רכב והתקבל בגינם סך של 2,570,970 ש"ח.