פעילות יחידת החילוט בשנת 2014

 
​סיכום פעילות היחידה לשנת 2014; פתיחת תיקי חילוט, נתוני חילוט וקנסות, תקבולים מגביית המחאות שנתפסו ומימוש נכסי מקרקעין שחולטו.

פתיחת תיקי חילוט

 • בשנת 2014 נפתחו ביחידה 254 תיקי חילוט בהשוואה לשנת 2013, שבה נפתחו ביחידה 173 תיקי חילוט, ולשנת 2012, שבה נפתחו ביחידה 152 תיקי חילוט.
 • מדובר בעלייה של כ-47% במספר תיקי החילוט שנפתחו בהשוואה לשנת 2013.
 גרף המציג נתוני פתיחת תיקי חילוט בין השנים 2011 - 2014

נתוני חילוט וקנסות

 • להלן נתוני חילוט וקנסות בשנת 2014 לקרנות החילוט על-פי החוקים השונים:
  1. התקבולים על-פי פקודת הסמים המסוכנים: 10,802,762 ש"ח (בהשוואה ל -7,280,005 ₪ בשנת 2013).
  2. התקבולים על-פי החוק לאיסור הלבנת הון: 58,605,214 ש"ח (בהשוואה ל-22,527,366 ₪ בשנת 2013).
  3. התקבולים על-פי החוק לאיסור סחר בבני אדם: 344,302 ש"ח (לא היו תקבולים על-פי חוק זה בשנת 2013).

 נתוני חילוט וקנסות בין השנים 2009-2014

 גרף תקבולים מחילוט רכוש על פי החוק לאיסור הלבנת הון ופקודת הסמים המסוכנים (במיליוני ש"ח) 

תקבולים מגביית המחאות שנתפסו

 • היקף התקבולים שהתקבלו במהלך שנת 2014 כתוצאה מגביית המחאות שנתפסו במסגרת סעד זמני עמד על 1,355,977 ש"ח, בהשוואה לסך של 837,000 ש"ח בשנת 2013.
 • מדובר בעלייה של כ-62% בהיקף הגבייה של המחאות תפוסות בסעד זמני בהשוואה לשנת 2013.
גרף תקבולים מגביית המחאות תפוסות (באלפי ש"ח) 

מימוש נכסי מקרקעין שחולטו

 •  במהלך שנת 2014 פעלה יחידת החילוט למימוש נכסי מקרקעין שחולטו ושיפורטו להלן:
  1. ח/פ 1260 איציק כהן סלכגי - תמורה עבור שחרור דירה בסך 1.5 מיליון ש"ח.
  2. ח/פ 1219 יניב קרנש ("אנרגיה מתחדשת") - תמורה עבור שחרור דירה בסך 1 מיליון ש"ח.
  3. ח/פ 159 עופר שושן - מכירת חלקו של הנידון לחברת "קאדין השקעות" עבור 605,000 ש"ח.
  4. ח/פ 830 יניב בן דוד (כפר טרומן) - מכירת דירה עבור 799,557 ש"ח.
  5. ח/פ 1449 אורן גבריאל - מכירת זכויות בקבוצת רכישה עבור 375,000 ש"ח, באמצעות עו"ד חיצוני.
 • סך כל התמורה שהתקבלה בשנת 2014 בגין מכירת מקרקעין עומדת על כ- 4.28 מיליון ש"ח.