ניהול כספים ונכסים של אנשים באפוטרופסות

 
​מסמך חשבונות אפוטרופסות הוא מסמך הבנות וולונטרי שמטרתו הקלת ההתמודדות הפיננסית של אנשים שמונה להם אפוטרופוס ושל האפוטרופוסים שמונו להם.