הכרה בתאגידי אפוטרופסות ו/או אפוטרופוסים מקצועיים

 
|10/02/2014 |

​​בא להסדיר את אופן הטיפול של משרד הרווחה והשירותים החברתיים והאפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי, בבקשות של תאגידי אפוטרופסות לאפשר להם להתמנות כאפוטרופוסים, ובבקשות של יחידים המבקשים לשמש כאפוטרופוסים למספר חסויים העולה על שניים שאינם קרובי משפחתם.​​