סיכום פעילות האגף

 
​מצ"ב סיכומי הפעילות השנתיים;​