האפוטרופוסים הכלליים לדורותיהם

 
מאז הקמתו ועד היום, כיהנו באגף שבעה אפוטרופוסים כלליים;​​​

 • יצחק קיסטר

  יצחק קיסטר

  תקופת כהונה:

  26/05/1948-01/07/1948

 • חיים קדמון

  חיים קדמון

  תקופת כהונה:
  01/07/1948-31/12/1965
 • שמואל וינוגרד

  שמואל וינוגרד

  תקופת כהונה:
  01/01/1966-30/11/1972
 • עמרם בלום

  עמרם בלום

  תקופת כהונה:
  01/12/1972-30/04/1994
 • שמואל צור

  שמואל צור

  תקופת כהונה:
  1994-2002
 • שלמה שחר

  שלמה שחר

  ​תקופת כהונה:

  2002-2011

 • דוד האן

  דוד האן

  תקופת כהונה:

  20/07/2011-04/06/2017

 • סיגל יעקובי

  סיגל יעקובי

  תחילת כהונה:

  05/06/2017