הקמת משרד האפוטרופוס הכללי

 
משרד האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי הוקם בשנת 1948 סמוך לאחר הכרזת העצמאות של מדינת ישראל והוכפף למשרד המשפטים בראשותו של שר המשפטים הראשון פנחס רוזן (בשמו אז- פליקס רוזנבליט).

  • המשרד למעשה החליף את משרד האפוטרופוס הכללי של ממשלת המנדט בירושלים.
  • לאפוטרופוס הכללי הראשון מונה ביום יז' אייר תש"ח, ה- 26 למאי 1948, ד"ר יצחק קיסטר עפ"י החלטת שר המשפטים.
    בכרך הראשון של העיתון הרשמי של מדינת ישראל ("הרשומות" של אותה תקופה) פורסם מספר ימים לאחר מכן דבר מינויו של האפוטרופוס הכללי הראשון.
  • ועדות איתור לא הוקמו בימיה הראשונים של המדינה וד"ר קיסטר מונה לאפטרופוס הכללי בפועל, מקבל נכסים רשמי בפועל, רושם חברות בפועל, רושם שותפויות בפועל, רושם שמות עסק בפועל, רושם פטנטים, רושם סימני מסחר וממונה על הבולים.
  • ביום פרסום המינוי פורסמה גם הודעת שר המשפטים על פתיחתם של משרדי האפטרופוס הכללי החל מיום יח' באייר תש"ח, ה- 27 למאי 1948. משרד האפטרופוס הכללי הראשון היה ממוקם בלב תל-אביב של אותם ימים - ברחוב רוטשילד 43.
  • לידיעת הציבור אף פורסם מספר טלפון בן 4 ספרות של משרד האפטרופוס הכללי.
  • לא רבים יודעים אך סמכויות האפטרופוס הכללי הראשון היו נרחבות וכללו, מעבר לתפקידי הליבה שנותרו עד היום, גם אחריות על תחומים רבים נוספים שבהווה הינם באחריות יחידות עצמאיות נפרדות במשרד המשפטים. כך, למשרדי האפטרופוס הכללי הוגשו בקשות ומסמכים בענייני רישום חברות, שמות עסק, שותפויות, פרוק חברות ופשיטת רגל.

תמונת כריכת העתון הרשמי של הממשלה הזמנית בתאריך 31.5.1948

הודעת הממשלה הזמנית על מינוי ד"ר יצחק קיסטר כאפוטרופוס כללי בפועל (הופיע בעתון הממשלה ב-1948)


הודעת הממשלה הזמנית על פתיחת משרדי האפוטרופוס הכללי ומגוון התחומים שבאחריותו (הופיע בעתון הממשלה ב-1948)