אודות

 
האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי הוא תאגיד על פי חוק האפוטרופוס הכללי (התשל"ח 1978).
האפוטרופוס פועל באופן עצמאי, מקצועי ונטול פניות בשמירה על האינטרס הציבורי,
ומתן סעד לאוכלוסייה חלשה. ​

תחומי פעילות עיקריים, שנקבעו בחוק ובהחלטות ממשלה, הינם:

  • גילוי וניהול רכוש נעדרים.
  • תפיסת רכוש מחולט עפ"י פקודת הסמים המסוכנים (תשל"ג 1973), עפ"י חוק איסור הלבנת הון (תש"ס 2000), והחוק למניעת טרור.
  • פיקוח על אפוטרופוסים ומנהלי עיזבון.
  • ייצוג היועץ המשפטי לממשלה בענייני ירושה, כשרות משפטית, אפוטרופסות, בהליכים לפי חוק הסעד, ובהליכים לפי חוק הצהרת מוות.
  • טיפול בקבלת עזבונות לטובת המדינה.
  • טיפול בנושא קבלת מתנות בידי עובד ציבור.
  • כונס רשמי בהליכי פירוק חברות ופשיטת רגל של יחידים.
  • מתן צווי ירושה וצווי קיום צוואה.
  • נאמן ציבורי.