למחלקת פיקוח על אפוטרופוסים ומנהלי עיזבונות באגף האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי – מחוז תל אביב והמרכז במשרד המשפטים דרוש/ה ראש ענף (פיקוח אפ"כ וכנ"ר)

 
|27/11/2018 |

יצוין, שההתקשרות הינה לפרק זמן מוגבל, במתכונת של מתן שירותים כ"נציג" כמשמעות מונח זה בסעיף 4 לחוק האפוטרופוס הכללי, התשל"ח- 1978. 

תיאור התפקיד: 

תחום הכונס הרשמי בהתאם לפקודת פשיטת הרגל נוסח חדש התש"מ-1980:
 • פיקוח על ניהול הליכי פשיטת רגל ופירוק חברות.
 • קבלת הבקשות ובדיקתן.
 • מתן המלצה על גובה התשלום החודשי בתיקי פשיטת רגל.
 • הכנת הוראות תשלום, קיום קשר עם בעלי התפקיד לרבות דרישת דו"חות ומסמכים.
 • רישום הערות בפנקסים המתנהלים מעל פי דין.
 • הפקת דוחות מהמערכת הכספית.
 • תפיסת רכוש לרבות שימת יד על ספרים ומסמכי חברות בפירוק.
 • חקירת פושטי רגל, עריכת פרוטוקול חקירה,
 • בדיקת הנכסים של פושטי רגל ושל חברות שבפירוק, בדיקת תקפות שעבודים, הזמנת חוות דעת לגבי ערך הרכוש ועריכת תמציות חשבון.
 • מתן מענה לפניות  השונות של המעורבים בהליכים.
 • מעקב ופיקוח על תשלומים המוטלים על פושטי רגל.
 • סיוע לפרקליט בהכנת דוחות בתיקים בהם מכהן הכונס הרשמי כנאמן או כמפרק ופיקוח על פעולות הנאמנים, המפרקים וכונסי הנכסים.
 • ביצוע תפקידים נוספים לפי הצורך ולפי דרישת הממונה.

תחום הפיקוח על  בעלי תפקיד בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב-1962 וחוק הירושה התשכ"ה-1965:
 • פיקוח על  אופן ניהול נכסי חסויים ע"י אפוטרופוסים, ביקורת על הפרטות והדוחות הכספיים ומעקב אחר הגשתם, פיקוח על אופן ניהול נכסי עיזבונות ע"י מנהלי עיזבון ואופן חלוקתם ליורשים.
 • דרישת אגרות מינוי מנהל עיזבון ואגרות ביקורת הפרטה והדוחות הכספיים ומעקב אחר תשלומן.
 • מתן הדרכה למנהלי העיזבון ולאפוטרופוסים בניהול תפקידם, וכן בניהול הנכסים הכספיים ו/או האחרים  המנוהלים על ידם ונמצאים באחריותם, במיצוי זכויות החסויים ובניהול חשבונות העיזבונות והחסויים ובמילוי הפרטה והדוחות הכספיים.
 • ביקורי חסויים בקהילה ובמוסדות, מפגש עם גורמי רווחה במחוז ומענה לפניות ותלונות ציבור.
 • העברת התיק לטיפול עורכי הדין או לטיפול רואה חשבון לפי העניין ומעקב אחר הטיפול בבקשה.
 • מתן חוות דעת לשם הגשתן לביהמ"ש, ככל הנדרש, ויישום החלטות ביהמ"ש.
 • טיפול במשלוח הודעות לביהמ"ש בעניין שחרור בעלי תפקיד וקבלת שכרם ובעניין שכר טרחת אפוטרופוסים. הופעות כעד בביהמ"ש למתן חוות דעת מקצועית בנושא הדוחות הכספיים.
 • קיום קשר עם גורמים מקצועיים המטפלים בחסויים: משרד הרווחה, עובדים סוציאליים ועוד.
 • ביצוע תפקידים נוספים לפי הצורך על פי דרישת הממונה.

דרישות התפקיד:
 • ניסיון מקצועי. 
 • כושר הבעה בכתב ובעל פה.
 • כושר תיאום וארגון.
 • כושר לניהול משא ומתן.
 • רצוי ידע בקריאת דוחות כספיים. 
 
השכלה: 
 • תיכונית (12 שנ"ל).
 • תעודת הנהלת חשבונות סוג 2.

מקום עבודה: תל אביב.
מועד איוש המשרה: מידי.
תקופת ההתקשרות:  12 חודשים.
מועד אחרון להגשת מועמדות: טופסי הגשת מועמדות יוגשו עד לתאריך: 15/11/18.
מסמכי הגשת מועמדות (קורות חיים והמלצות) יש לשלוח לגב' נורית יוחאי, אמרכלית מחוז ת"א והמרכז, באפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי בדוא"ל: nurity@justice.gov.il​.