למחלקת פיקוח על אפוטרופוסים ומנהלי עיזבונות דרוש/ה ראש ענף

 
|23/07/2018 |

יצוין, שההתקשרות הינה לפרק זמן מוגבל, במתכונת של מתן שירותים כ"נציג" כמשמעות מונח זה בסעיף 4 לחוק האפוטרופוס הכללי, התשל"ח- 1978. ​

 :תיאור התפקיד

תחום הכונס הרשמי בהתאם לפקודת פשיטת הרגל נוסח חדש התש"מ-1980:

 • פיקוח על ניהול הליכי פשיטת רגל ופירוק חברות.
 • קבלת הבקשות ובדיקתן.
 • מתן המלצה על גובה התשלום החודשי בתיקי פשיטת רגל.
 • הכנת הוראות תשלום, קיום קשר עם בעלי התפקיד לרבות דרישת דו"חות ומסמכים.
 • רישום הערות בפנקסים המתנהלים מעל פי דין.
 • הפקת דוחות מהמערכת הכספית.
 • תפיסת רכוש לרבות שימת יד על ספרים ומסמכי חברות בפירוק.
 • חקירת פושטי רגל, עריכת פרוטוקול חקירה, בדיקת הנכסים של פושטי רגל ושל חברות שבפירוק, בדיקת תקפות שעבודים, הזמנת  חוות דעת לגבי ערך הרכוש ועריכת תמציות חשבון.

 • מתן מענה לפניות  השונות של המעורבים בהליכים.

 •  מעקב ופיקוח על תשלומים המוטלים על פושטי רגל.
 • סיוע לפרקליט בהכנת דוחות בתיקים בהם מכהן הכונס הרשמי כנאמן או כמפרק ופיקוח על פעולות הנאמנים, המפרקים וכונסי הנכסים.
 • ביצוע תפקידים נוספים לפי הצורך ולפי דרישת הממונה.

 

תחום הפיקוח על  בעלי תפקיד בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב-1962 וחוק הירושה התשכ"ה-1965:

 • פיקוח על  אופן ניהול נכסי חסויים ע"י אפוטרופוסים, ביקורת על הפרטות והדוחות  הכספיים ומעקב אחר הגשתם, פיקוח על אופן ניהול נכסי עיזבונות ע"י מנהלי עיזבון  ואופן חלוקתם ליורשים.
 • דרישת אגרות מינוי מנהל עיזבון ואגרות ביקורת הפרטה והדוחות הכספיים ומעקב אחר תשלומן.
 • מתן הדרכה למנהלי העיזבון ולאפוטרופוסים בניהול תפקידם, וכן בניהול הנכסים  הכספיים ו/או האחרים  המנוהלים על ידם ונמצאים באחריותם, במיצוי זכויות החסויים  ובניהול חשבונות העיזבונות והחסויים ובמילוי הפרטה והדוחות הכספיים.
 • ביקורי חסויים בקהילה ובמוסדות, מפגש עם גורמי רווחה במחוז ומענה לפניות ותלונות    ציבור.
 • העברת התיק לטיפול עורכי הדין או לטיפול רואה חשבון לפי העניין ומעקב אחר הטיפול  בבקשה.
 • מתן חוות דעת לשם הגשתן לביהמ"ש, ככל הנדרש, ויישום החלטות ביהמ"ש.
 • טיפול במשלוח הודעות לביהמ"ש בעניין שחרור בעלי תפקיד וקבלת שכרם ובעניין שכר  טרחת אפוטרופוסים. הופעות כעד בביהמ"ש למתן חוות דעת מקצועית בנושא הדוחות  הכספיים.
 • קיום קשר עם גורמים מקצועיים המטפלים בחסויים: משרד הרווחה, עובדים  סוציאליים ועוד.
 • ביצוע תפקידים נוספים לפי הצורך על פי דרישת הממונה.

 

:דרישות ההתקשרות
 • ניסיון מקצועי.
 • כושר הבעה בכתב ובעל פה.
 • כושר תיאום וארגון.
 • כושר לניהול משא ומתן.
 • רצוי ידע בקריאת דוחות כספיים. 
 • השכלה: תיכונית (12 שנ"ל).
 • תעודת הנהלת חשבונות סוג 2.

 

מיקום המשרה: תל אביב.

מועד איוש המשרה: מידי.
תקופת ההתקשרות: 12 חודשים.

מועד אחרון להגשת מועמדות: טופסי הגשת מועמדות יוגשו עד לתאריך 03/08/2018.
מסמכי הגשת מועמדות (קורות חיים והמלצות) יש לשלוח לגב' נורית יוחאי, אמרכלית מחוז ת"א והמרכז, באפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי לדוא"ל nurity@justice.gov.il