יותר סובלנות - פחות גזענות

​אפלייתו של אדם היא תופעה חברתית פסולה מיסודה. האפליה גורמת פגיעה קשה בכבודו של האדם המופלה ומונעת בעדו השתלבות שווה ומלאה בחברה הישראלית. אחד מביטוייה החמורים של האפליה בחיי היומיום מתרחשת דווקא בשוק הפרטי, בסירוב לאפשר לאדם כניסה למקום ציבורי או לספק לו שירות או מוצר, רק בשל השתייכותו לקבוצה חברתית מסוימת.

חוק איסור אפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים שנחקק בשנת 2000, נועד להתמודד עם תופעה שלילית זו ולהקנות לכלל האוכלוסייה הזדמנויות שוות בהנאה ממוצרים, משירותים וממקומות המיועדים להיות פתוחים לציבור הרחב.

מה קובע החוק?החוק אוסר על מי שעיסוקו בהספקת מוצר או שירות ציבורי (כגון שירותי תקשורת, בידור, תיירות או בנקאות), וכן על מי שנותן שירות במקום ציבורי (שהוא כל מקום הפתוח לציבור כגון  קניון, מועדון, מסעדה או בית קפה) להפלות בהספקת המוצר או השירות הציבורי או במתן הכניסה למקום הציבורי מחמת גזע, דת או קבוצה דתית, לאום, ארץ מוצא, מין, נטיה מינית, השקפה, השתייכות מפלגתית, מעמד אישי או הורות.

לעיון בחוק​

הופלית? אפשרויות הפעולה שעומדות בפניך הן:

1.       הגשת תביעה אזרחית - לידיעתכם: ביהמ"ש יכול לפסוק פיצויים ללא הוכחת נזק בסך של כ-66,500 ש"ח.

2.       הגשת תלונה במשטרה - העונש המירבי על הרשעה בעבירה על חוק איסור הפליה הינו קנס בגובה 150,000 ₪. כמו כן, בית המשפט רשאי לצוות על הפסקת העיסוק בעסק המפלה.  

ישראל יוצאת למאבק באפליה - חותמים עם העניים