תכנית הפעולה למיגור הגזענות כנגד יוצאי אתיופיה

 
|  |

בקשה לקבלת התייחסויות - תכנית הפעולה למיגור הגזענות כנגד יוצאי אתיופיה​​​​​

ועדת השרים לעניין קידום שילובם של אזרחי ישראל יוצאי אתיופיה אישרה, ביום 18.01.16, את הקמתו של צוות בין-משרדי להתמודדות עם גילויי אפליה וגזענות כנגד יוצאי אתיופיה.

 
נושא זה עלה בעוצמה במחאה של בני ובנות הקהילה במאי 2015, במהלכה נשמעו עדויות רבות על גילויי אפליה וגזענות חוזרים ונשנים. הקמת הצוות הבין-משרדי משקפת את רצון הממשלה, להיאבק בתופעה, לפעול לשינוי התודעה של כלל החברה הישראלית ולצמצם משמעותית התרחשותם של מקרים נושאי אופי מפלה או גזעני.

 

מנכ"לית משרד המשפטים תוביל את עבודת הצוות וישתתפו בו נציגים בכירים של כל המשרדים השותפים לתכנית הממשלתית לקידום שילוב יוצאי אתיופיה וכן נציגים יוצאי אתיופיה מן המשרדים ומן הציבור.

 

משימותיו של הצוות הבינמשרדי הן, בין היתר: 

 • איתור ופיתוח כלים לאיסוף מידע על מקרים של גזענות כלפי יוצאי אתיופיה.
 • גיבוש נהלי עבודה וכלים להתמודדות עם מקרים של אפליה וגזענות.
 • להציע דרכים מעשיות להגברת הנוכחות של יוצאי אתיופיה בציבוריות הישראלית ובמעגלי השפעה במרחב הציבורי: באמצעי התקשורת, באקדמיה, בתרבות וכיו"ב. זאת, מתוך הבנה שאלו הזירות העיקריות בהן ניתן להשפיע על התודעה הציבורית בנוגע ליחס שווה בחברה הישראלית.
 

הקמת צוות זה מצטרפת לצעדים נוספים בהם נוקטים משרדי הממשלה, וביניהם:

 • תכנית המשרד לבטחון הפנים להגברת האמון בין המשטרה לאזרחי ישראל יוצאי אתיופיה (לתכנית).
 • תכנית מערכת הביטחון להשתלבות איכותית בשירות הצבאי ותכניות נציבות שירות המדינה ומשרד הכלכלה להגברת ההשתתפות בתפקידים בעלי השפעה בשירות הציבורי ובכלל המשק (לתכנית).
 

אנו פונים אל כלל הציבור ומבקשים סיוע ושיתוף פעולה, באמצעות מסירת מידע ופרטים והבאתם בפני הצוות: 

 1. הצעות למדידה נכונה ותיעוד של היקף התופעה.
 2. מה המענה שראוי שהמדינה תיתן למי שמדווח על תקריות כגון אלה?
 3. הצעות לביעור התופעה.
 4. אילו כלים נוספים דרושים וכיצד נכון להנגישם?
 5. הצעות להגברת הנוכחות של יוצאי אתיופיה בשיח הציבורי בהקשרים חיוביים והבאה לתודעה של הצלחות, מנהיגות והובלה של בני ובנות הקהילה.
 6. אילו פעולות ו/או צעדים ניתן לבצע בחברה הישראלית כדי לקדם יחס שיוויוני וקידום המאבק כנגד גילויי אפליה, גזענות, בורות וחוסר שיווויון הזדמנויות?
 

משתתפי ההתייעצות מוזמנים להרשם למפגש עם הצוות הבין-משרדי, בו תידון עבודת הצוות. ההשתתפות מותנית באישור המשרד ומיועדת למגיבים לבקשה זו: 

 
אנחנו מודים על שיתוף הפעולה, ונשקול בכובד ראש כל הערה שתגיע אלינו.
 

קישורים נוספים: