יצירת קשר

 
לפניכם דרכי יצירת קשר עם יחידות אגף הכספים במשרד המשפטים:

כספים

אגף הכספים - לשכת החשב

 • כתובת: רחוב המלך דוד 20 ירושלים
 • טלפון : 072-3903032
 • פקס : 072-3903033
 

תחום הכנסות חשבונאות ודיווח

 • כתובת: רחוב המלך דוד 20 ירושלים
 • פקס: 02-6467874
                                  

תחום פיקוח תקציבי

 • כתובת: רחוב המלך דוד 20 ירושלים
 • פקס:02-6467401
 

תחום תשלומים

 • כתובת: רחוב המלך דוד 20 ירושלים
 • פקס:02-6467883 
 

תחום משכורות

 • כתובת: רחוב המלך דוד 20 ירושלים
 • פקס: 02-6467013