אודות המחלקה

 
המחלקה למשפט בין-לאומי בייעוץ וחקיקה אחראית למתן ייעוץ משפטי לממשלת ישראל בכל ההיבטים של המשפט הבין-לאומי והיא עוסקת בנושאים העיקריים בתחום המשפט הבין-לאומי המצויים על סדר היום במדינה.

​מתוקף תפקידה, המחלקה מעניקה לממשלה ולכלל רשויות המדינה ייעוץ משפטי בנושאי המשפט הבין-לאומי, על ענפיו השונים. נוסף על כך, המחלקה פועלת ליישום ולעיגון מחויבויותיה הבין-לאומיות של מדינת ישראל בדין הפנימי, היא מעניקה ייעוץ משפטי במהלך משאים ומתנים לכריתת הסכמים בין-לאומיים, מטפלת בהליכים משפטיים הנוגעים למדינת ישראל אשר מתנהלים במוסדות משפטיים בין-לאומיים, בבוררויות בין-לאומיות ובבתי משפט מדינתיים ברחבי העולם. זאת ועוד, המחלקה מייצגת את המדינה בפורומים בין-לאומיים, ובכלל זה מעורבת בגיבוש אמנות ומסמכים משפטיים שונים.

 
העשייה במחלקה כוללת ליווי משפטי של מגוון סוגיות מרתקות וחשובות. כך לדוגמא, במהלך השנה האחרונה עסקה המחלקה בניהול הליכים משפטיים מורכבים בין-לאומיים, בסוגיית ההרחקה של מסתננים למדינות שלישיות וכן בהסדרה המשפטית של תחום הסייבר במישור הבין-לאומי. עובדי המחלקה ליוו גם משאים ומתנים עם מדינות זרות על הסכמים בין-לאומיים מרכזיים, כגון הסכם אזור סחר חופשי עם סין, הסכם הגנת השקעות עם יפן והסכם אשר יאפשר בעתיד לאזרחי מדינת ישראל להיכנס לארצות הברית ללא צורך באשרת כניסה.
 
מאז הקמת המחלקה בשנת 2000, צברה המחלקה מומחיות וניסיון ייחודיים בייעוץ במגוון הרחב של תחומי המשפט הבין-לאומי. המחלקה מונה כ-50 עובדים, ובכלל זה עורכי דין, מתמחים, סטודנטים וצוות מינהלי. בראש המחלקה עומד ד"ר רועי שיינדורף, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט בין-לאומי).
 
לצד המחלקה עומדות שתי יחידות משנה, אשר גם הן כפופות למשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט בין-לאומי):

 

  • יחידת הממונה על העזרה המשפטית 
  • היחידה לתרגום כתבי אמנה