תחומי אחריות

 
 • אמנות זכויות אדם

  מידע על אמנות זכויות האדם בהן חברה ישראל וכן מסמכים שונים, לרבות דו"חות שהוגשו לוועדות אלה, מסקנות הוועדות ביחס לישראל ועוד.

 • UNODC – עדכונים ומידע נוסף

  ​בתאריך 17 בפברואר, 2021, אומצה טיוטת הצהרת קיוטו על ידי מושב האו"ם למניעת פשיעה ומשפט פלילי. הצהרה זו גובשה לאחר למעלה משנה וחצי של משא ומתן, בו נטלו חלק נציגי אשכול זכויות אדם מהמחלקה למשפט בין-לאומי בייעוץ וחקיקה, תוך עבודה מול יחידות נוספות במשרד המשפטים.

 • מענים בנושא זכויות אדם

  ארכיון של המענים לפניות בנושאי זכויות אדם, מענים לדוחות של ארגונים בין-לאומיים ודו"חות בנושא סחר בבני אדם למחלקת המדינה האמריקאית.

 • UNODC

  ​משרד האומות המאוחדות לסמים ופשיעה (United Nations Office on Drugs and Crime), הוקם בשנת 1997, כתוצאה של מיזוג של תכנית האו"ם למלחמה בסמים והמרכז הבין-לאומי למניעת פשיעה. הארגון פועל בכל רחבי העולם באמצעות סוכנויות ומשרדים הפועלים בשטח.