עת סיוע, בטאון האגף לסיוע משפט

גליון מספר 2 קיץ תשע"ב
עורכת ראשית: עו"ד קארן שוורץ-אמיגה | עורך: עו"ד שוקי פרידמן | עורכת מדיה: עו"ד יעל שמחי

 

דבר המערכת
 
    דבר העורכים
קוראים נכבדים, אנו מתכבדים להביא בפניכם את הגיליון השני של "עת סיוע" - כתב העת המקוון היוצא לאור מטעם האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים. "עת סיוע" נחשף בפני קהל קוראים רב ומגוון, הן מעולם המשפט והן מחוץ לו, ומשמש כלי עזר מקצועי עבור קוראיו השונים, ובהם קהילת עורכי הדין, שופטים, אנשי אקדמיה ואף גורמים מקצועיים נוספים כגון עובדים סוציאליים, עובדי רווחה ועוד. שמחנו להיווכח כי קיימים אזכורים של "עת סיוע" בפסקי דין, והמאמרים והסקירות נלמדים במסגרת קורסים שונים בפקולטות למשפטים.

המעוניינים לפרסם
מאמרים יפנו לכתובת:

etsiyua@justice.gov.il

כמו כן, נשמח לקבל מידע על פסקי
דין מעניינים, רעיונות והצעות