מידע מקצועי חדש

 
 • שומות בעלות היבטים מיוחדים

  ​באגף שומת מקרקעין נערכות מדי שנה מאות שומות בנושאים רבים ומגוונים.

  בחלק מהשומות מתעוררות שאלות מהותיות או עקרוניות בתחום השמאות או בתחומים משיקים שלגביהם קיימת התלבטות (או מחלוקת) הן בקרב השמאים והן בקרב בעלי מקצוע אחרים. 

 • קווים מנחים עדכניים

  ​הקווים המנחים הינם כלי עזר מקצועי שמטרתו  לסייע לשמאי בהתמודדותו מול שאלות ייחודיות,
  שהוא עשוי להיתקל בהן מעת לעת. ​​

 • אודות מחקרים וסקרים

  ​באגף שומת מקרקעין נערכים מעת לעת מחקרים וסקרים בנושאים שונים.

  לצפיה בסקרים ובמחקרים הקישו על אחד מהקישורים שלהלן: