דף הבית

יחידות הרשות

 • רשם החברות

   רשם החברות מהווה יחידה ברשות התאגידים, האחראית על רישום חברות, עדכון דיווחים אותם מחויבות החברות למסור לפי חוק, עדכון מרשם השיעבודים וכן אישור ועדכון הליכי פירוק מרצון.
 • רשם השותפויות

  רשם השותפויות מהווה יחידה ברשות התאגידים האחראית על רישום שותפויות ועדכון דיווחים אותם מחויבות שותפויות למסור לפי חוק. ​

 • רשם העמותות וחל"צ

  רשם העמותות מהווה יחידה ברשות התאגידים, האחראית על הטיפול ברישום, בפיקוח ובבקרה על עמותות וחברות לתועלת הציבור בישראל. הטיפול בעמותות ובחברות לתועלת הציבור נעשה במסגרת שלוש חטיבות, לפי התמחויות: חטיבת רווחה, חטיבת חינוך בריאות וחברה וחטיבת דת תרבות וספורט.​​

 • רשם ההקדשות

  רשם ההקדשות מהווה יחידה ברשות התאגידים, האחראית על הליכי רישום הקדש ציבורי ופיקוח על נאמני ההקדשות. כמו כן, רשם ההקדשות פועל לרישומם של הקדשות ציבוריים שהוקמו בעבר אך טרם נרשמו.​

 • רשם המפלגות

  רשם המפלגות מהווה יחידה ברשות התאגידים, האחראית על רישום מפלגות ופיקוח עליהן בהתאם להוראות החוק.​

 • רשם המשכונות

  רשם המשכונות מהווה יחידה ברשות התאגידים, האחראית על ניהול מאגר המשכונות על פי חוק. מאגר המשכונות כולל הודעות רישום משכון, הודעות על שינוי פרטי המשכון והודעות על ביטול משכון ועל הארכתו, לרבות פרטי הנושה, החייב והנכס הממושכן.
 • יחידת אכיפה ובקרה

  מחלקת אכיפה ובקרה מהווה יחידה ברשות התאגידים, המטפלת בהגשת בקשות של עמותות לפירוק בצו בית משפט וכן במיזוג והחייאת  עמותות. כמו כן, היא מפעילה סמכויות אכיפה כנגד חברות, אשר הפרו חובתן על פי חוק  בהגשת  דין וחשבון שנתי או בתשלום אגרה/ תשלומים אחרים.