טפסים

 
להורדת טפסים מקוונים יש להשתמש בדפדפן Explorer 9 ומעלה בלבד.​​​​

חיפוש טפסים
תוצאות 12-1 מתוך 122 תוצאות
תוצאות 12-1 מתוך 122 תוצאות
שם יחידהממויין לפי שם יחידה בסדר יורדכותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדמידע נוסףממויין לפי מידע נוסף בסדר יורדמקוון   קובץממויין לפי הורדה בסדר יורדמדריך  
רשם החברות; רשם השותפויותהחזרים כספיים מרשם החברות ורשם השותפויות   docx הורד קובץ החזר אגרה
 
רשם העמותות; חברה לתועלת הציבורהמצאת מסמכים לרשם העמותות בהתאם להוראות חוק העמותות   pdf הורד קובץ  המצאת מסמכים לרשם העמותות בהתאם להוראות חוק העמותות
 
רשם העמותות; חברה לתועלת הציבורהגשת דיווחים לרשם העמותות בהתאם לחוק העמותות pdf הורד קובץ  הגשת דיווחים לרשם העמותות בהתאם לחוק העמותות ודגשים לעניין המצאת מסמכים לרשם
 
רשם העמותות; חברה לתועלת הציבורהגשת דיווחים לרשם ההקדשות בהתאם להוראות הדין
 
 
pdf הורד קובץ  הגשת דיווחים לרשם ההקדשות בהתאם להוראות הדין ודגשים לעניין המצאת
 
רשם העמותות; חברה לתועלת הציבורהמצאת מסמכים לרשם ההקדשות בהתאם להוראות חוק החברותpdf הורד קובץ  המצאת מסמכים לרשם ההקדשות בהתאם להוראות חוק החברות
 
רשם העמותות; חברה לתועלת הציבורדוח תרומות מיישות מדינית זרה (חל"ץ)   docx הורד קובץ דיווח שנתי בעניין קבלת תרומה מישות מדינית זרה לשנת 2016 - חל"צ
 
רשם העמותות; חברה לתועלת הציבורדוח תרומות מיישות מדינית זרה (עמותות)   docx הורד קובץ דיווח שנתי בעניין קבלת תרומה מישות מדינית זרה לשנת 2015 - עמותה
 
רשם העמותותתוספת שני סעיפים לתקנון מצוי   docx הורד קובץ two_sections.docx
 
רשם השותפויותבקשה לרישום שותפות (טופס 1)   pdf הורד קובץ  טופס בקשה לרישום שותפות
 
רשם השותפויותהודעה על שינוי כתובת ופרטי יצירת קשר של שותפות (טופס 2)   docx הורד קובץ הודעה על שינוי כתובת ופרטי יצירת קשר של שותפות
 
רשם השותפויותבקשה לשינוי שם שותפות (טופס 3)   docx הורד קובץ בקשה לשינוי שם שותפות
 
רשם השותפויותהודעה על שינויים בשותפות (טופס 4)   docx הורד קובץ הודעה על שינויים בשותפות
 
​