אודות

 

​מועצת רואי-חשבון הוקמה מכוח "חוק רואי חשבון, התשט"ו - 1955" (להלן החוק). המועצה, שבסמכותה להעניק רשיון רואה חשבון, מונה 14 חברים. כיושבת ראש מכהנת עורכת דין אמי פלמור, מנכ"לית המשרד.

תפקידיה העיקריים של המועצה הם: עריכת בחינות לקראת קבלת רשיון רואה חשבון, פיקוח על התמחות ועל תלונות בגין התנהגות שאינה הולמת את כבוד מקצוע רואה החשבון.


הנושאים בטיפול מועצת רואי חשבון: 

 • המועצה עורכת בחינות פעמיים בשנה, באביב (מאי/יוני/יולי) ובסתיו (נובמבר/דצמבר/ינואר). בכל מועד נערכות 15 בחינות הנחלקות ל- 4 שלבים, ובסך הכל מתבצעות בחינות ל- 17,000- 20,000 נבחנים בשנה; כן מטפלת המועצה בעררים לגבי כל הבחינות. 
 • המועצה מטפלת בהענקת פטורים מנושאים ספציפיים של הבחינות, על סמך הלימודים האקדמיים; המועצה בודקת את תוכניות הלימוד של האוניברסיטאות למטרה זו.
 • המועצה חוקרת תלונות על התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע. המועצה מוסמכת, על פי סעיף 12 וסעיף 13 לחוק, להטיל סנקציה על רואה חשבון האשם בהתנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע או שהתחייב בדין בעבירה שיש עימה קלון.
 • המועצה מגבשת סטנדרטים ופרשנות לעניין דרכי פעולתה ואתיקה מקצועית של רואה חשבון.
 • המועצה רושמת תחילת התמחות וסיומה ומאשרת אימון מתמחים ע"י רואה חשבון.
 • המועצה בודקת את הבקשות של מחלקות במפעלים עסקיים ובמוסדות ציבור, לאישורן כמקום התמחות. המועצה בודקת פניות אלה על מנת לוודא שמתמחים יקבלו את ההכשרה המקצועית הנדרשת במחלקות אלה.  
 • המפקח על המתמחים מטעם המועצה, עורך בדיקות שדה במקומות התמחות ומדווח למועצה על ממצאיו, הוא בוחן את מידת התועלת שהמתמחה מפיק מעבודתו וחוקר בתלונות מתמחים ומאמנים.
 • המועצה עורכת טקס שנתי לחלוקת רשיונות רואי חשבון. הטקס נערך בחודש ינואר בירושלים בשיתוף עם לשכת רואי חשבון.
 • המועצה מטפלת בהכנת הצעות לתיקון החוק והתקנות, בעזרת אנשי החקיקה במשרד המשפטים ודנה בנושא הסכמי ה- GATS והשפעתם על חוק רואה חשבון והתקנות. 
 • המועצה עוקבת אחרי התפתחויות המקצוע בחו"ל בעיון בהצעות ובהחלטות של הגופים הבאים:
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants
FASB - Financial Accounting Standards Board
GASB - Government Accounting Standards Board
IASC - International Accounting Standards Committee
IFAC - International Federation of Accountants
IOSCO - International Organization of Securities Commissions
 
המועצה תומכת בקליטת העלייה של רו"ח ובוגרים בחשבונאות מכל רחבי העולם, בשיתוף פעולה עם המשרד לקליטת העלייה והסוכנות היהודית לארץ ישראל.
 
מליאת המועצה נפגשת אחת לחודש ודנה בנושאים העומדים על הפרק.
חברי המועצה:
 • אמי פלמור, עו"ד - יו"ר מועצת רואי חשבון
 • איריס שטרק, רו"ח
 • קרן בר חווה, ד"ר
 • משה אשר, רו"ח
 • מירון הכהן, עו"ד
 • יהודה אלגריסי, רו"ח
 • אייל גלובוס, עו"ד
 • עידו גליל, רו"ח
 • עופר מנירב, רו"ח
 • יזהר קנה, רו"ח
 • מנחם רהב, רו"ח
 • דורון קופמן, רו"ח
 • יוסף אבו נסאר, רו"ח​