על סדר היום

 
 • הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה דו"ח שנתי לשנת 2015

  | 27.07.16 |

  הדו"ח מתייחס להתפתחויות המשמעותיות שאירעו בשנת 2015 בתחום איסור הלבנת ההון ומימון הטרור, בראשן קידום ההליך לצירוף ישראל כמדינה משקיפה בארגון ה- FATF, כוח המשימה הבינלאומי המוביל את המאבק בתחום. בנוסף סוקר הדו"ח את הפעולות לקידום הצעת החוק הקובעת כי עבירות מס חמורות תהיינה עבירות מקור לפי חוק איסור הלבנת הון. החקיקה, שאושרה בתחילת 2016, נדרשת לשם עמידה בסטנדרטים הבינלאומיים בתחום, כחלק מהמאבק בהון השחור וצמצום העלמת הכנסות בידי עברייני מס. כמו כן, הדו"ח מתייחס לכניסתן לתוקף של החובות החלות על עורכי דין, רואי חשבון ויהלומנים והקמת יחידות הפיקוח, וסוקר את הצעות החוק הרבות אשר לקידומן שותפה הרשות, כהצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים חוץ מוסדיים, הצעת חוק המאבק בטרור, ועוד. כמו כן, הדו"ח סוקר התפתחויות בתחום מימון הטרור, ובפרט אפיקי מימון נפוצים בפעילות ארגוני טרור דוגמת דעא"ש, אשר כוללים גיוס כספים באמצעים שונים כרשתות החברתיות, תחת מסווה של אגודות צדקה לגיטימיות או לפעילויות הומניטריות ועוד.
 • מדינת ישראל צורפה כמשקיפה לארגון ה- FATF, כח משימה בינ"ל המעצב את המדיניות העולמית בתחום הלבנת ההון ומימון טרור

  | 21.02.16 |

  מליאת ארגון ה-FATF, כח משימה המוביל את המאבק הבינלאומי בהלבנת הון ומימון טרור, החליטה פה אחד בתאריך 19.2.16 על צירופה של מדינת ישראל לארגון במעמד של משקיפה, החל מחודש יוני 2016. ההחלטה מהווה הישג חשוב ביותר למדינה, שכן המדובר בצעד המשמעותי והמכריע בהליך צירוף ישראל לארגון היוקרתי
 • מועצת אירופה: מדינת ישראל לא הפגינה התקדמות מספקת בביצוע תיקוני החקיקה הנדרשים בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור

  | 14.12.15 |

  מליאת ארגון Moneyval  של מועצת אירופה מתחה ביקורת על היעדר התקדמות מספקת בביצוע תיקוני חקיקה בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור בישראל
 • פורסם דו"ח פעילות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לשנת 2014

  | 25.10.15 |

  הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים פרסמה ביום 25 באוקטובר 2015 את הדו"ח השנתי לשנת 2014.
 • דגלים אדומים במתן שירות עסקי

  | 02.09.15 |

  הרשות לאיסור הלבנת ומימון טרור פרסמה היום מסמך בנושא סיכוני הלבנת הון ומימון טרור הקשורים לפעילותם של עורכי דין ורואי חשבון, כאשר הם נותנים שירות עסקי כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000
 
הבא לדף אחרון