מכתב שרת המשפטים לפרופ' גביזון

 

במכתבה לפרופסור גביזון כותבת השרה לבני:

"מדינת ישראל מגדירה עצמה כמדינה יהודית ודמוקרטית אך טרם ניתן לכך ביטוי חוקתי מתאים, המעגן ויוצק תוכן בצמד מילים מהותיות אלה. משכך, אנו נמצאים בפני מחלוקות חברתיות ומשפטיות מהותיות בהן כל צד מנסה לקבע השקפת עולם אחרת."

> לעיון במכתב המלא