הענקת תעודת הוקרה על תרומה לטוהר המידות

 
​נשיא המדינה רשאי להעניק תעודת הוקרה לעובד ציבור על תרומתו לטוהר המידות במוסדות הציבור בישראל.​​​

כיצד מתקבלת ההחלטה?

  • שרת המשפטים מפרסמת אחת לשנה קריאה לציבור להעביר המלצותיו אודות מתלוננים על מעשי שחיתות הראויים, לדעת הממליץ, לקבל תעודת הוקרה.
  • בנוסף, פונה השרה לרשימת גורמים המנויים בחוק (לנציב תלונות הציבור, נציב שירות המדינה, ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרת ישראל, החשב הכללי במשרד האוצר ולמבקרים הפנימיים בגופים שעליהם חל החוק) בבקשה להמליץ על מועמדים לקבלת תעודות הוקרה.
  • ההמלצות נבחנות במשרד המשפטים, וחוות דעתה של שרת המשפטים, לגבי כל אחת מן ההמלצות, מועברת להחלטת הנשיא.
 

מה עליי לעשות אם אני מעוניין להגיש המלצה?

  • על ההמלצה להיות מנומקת היטב ולפרט מהן הנסיבות המיוחדות המצדיקות מתן תעודת הוקרה למועמד. יש לצרף להמלצה העתק מתעודת הממצאים, ככל שזו קיימת.
  • בהמלצות שלא צורפו להן תעודת ממצאים, יבחן משרד המשפטים מול הגורמים המוסמכים לכך את קיומה של תעודת ממצאים או את האפשרות להוציא תעודת ממצאים לגבי התלונה שבבסיס ההמלצה. 
  • את ההמלצות ניתן להגיש עד ליום 09.03.2016. 
  

מהי תעודת ממצאים?

  • תעודה הניתנת לעובד ציבור שהתלונן על מעשה שחיתות או פגיעה אחרת בטוהר המידות שבוצעו במקום עבודתו, ותלונתו מצאה מבוססת. התעודה כוללת את ממצאי הבדיקה או תוצאותיה.​
 

לאן לשלוח את הטפסים?

את ההמלצות יש להעביר למחלקת חנינות

 

קישורים