מניעת עבירות רשלנות בענייני בטיחות ילדים

 
​משרד המשפטים לוקח חלק בתכנית הלאומית לבטיחות ילדים בישראל, שאותה מקדמת הממשלה ביחד עם ארגון "בטרם" ושותף לחקיקה שמטרתה מניעת היפגעות ילדים.