מונעים עבריינות נוער ברשת

 

הפצת חומרים מיניים ברשת ללא הסכמת המצולמים, זו עבירה פלילית!
הורים, קחו אחריות על הילדים ! ​​​​​​


"חוק הסרטונים" אשר נכנס לתוקף ב- 8.1.2014, קובע כי פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם המתמקד במיניותו, וכן עריכה או שילוב של כל אחד מהם, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום -  יהווה הטרדה מינית לפי החוק למניעת הטרדה מינית.

  

הטרדה מינית מהווה גם עבירה פלילית וגם עוולה אזרחית, והעונש המרבי על פרסום תוכן מיני ללא הסכמה עומד על חמש שנות מאסר.

 
כמו כן, נקבעו הגנות למפרסם התוכן אשר נועדו לקבוע אם מדובר בעבירה או לא.

במקרים המפורטים להלן בלבד, החוק קובע כי אין מדובר בעבירה:

  1. אם הפרסום נעשה בתום לב, בהתייחסות מרבית לנסיבות הפרסום, תוכנו, צורתו, היקפו ומטרתו;
  2. אם הפרסום נעשה למטרה כשרה;
  3. אם יש בפרסום עניין ציבורי המצדיק אותו בנסיבות העניין, ובלבד שאינו פרסום כוזב, או שהוא הבעת דעה או ביקורת על בעל תפקיד ציבורי בקשר לתפקידו, והפרסום לא חרג מתחום הסביר לשם השגת מטרתו.

 

שרת המשפטים, ח"כ איילת שקד:

"הרשתות החברתיות מוסיפות מימד חדש וייחודי לתחום החברתי. חלק לא מבוטל מיחסינו עם אחרים מתרחש בזירה האינטרנטית, ויחד עם יתרונותיו, הוא טומן בחובו גם סכנות. כהורים ומחנכים תפקידנו לתווך לילדנו נורמות התנהגות נכונות, ולסייע להם להבין את החשיבות הפרטיות גם בזירה האינטרנטית. באופן הזה נוכל לצמצמם ולמנוע תופעות מצערות".
 

המנהלת הכללית של משרד המשפטים, עו"ד אמי פלמור:

"תפיסתו של משרד המשפטים, כמשרד חברתי, היא, כי בכל הקשור לטיפול בעבירות נוער על פי התיקון לחוק למניעת הטרדה מינית - עדיפה דרך המניעה, על פני השימוש בכלים פליליים. עלינו להטמיע בקרב הדור הצעיר את המסר 'הפצת תוכן מיני ללא ידיעתו של הגורם המצולם, היא עבירה פלילית, לה השלכות משמעותיות על עתיד הנאשם'. באופן זה, נוכל למנוע מראש עבירות ולחסוך לילדים ובני נוער רבים את החשיפה להטרדות מיניות, וכיוצא בזה – גם את המסע המשפטי הקשה הכרוך בהליך הפלילי".
 
  • האזינו למנכ"לית משרד המשפטים, אמי פלמור, בראיון בנושא מניעת עבריינות נוער ברשת במסגרת כתבתו של לירן כוג'הינוף, כתב לענייני משטרה בת"א, לתכנית "יומן השבוע עם ענת דוידוב" ברשת ב'. 

משרד החינוך: UNDO - מנקים אחריך את הרשת