חיפוש מכרזי טובין ושירותים

 
חיפוש מכרזים
מועד פרסום
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
מועד אחרון להגשה
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
תוצאות 90-81 מתוך 145 תוצאות
תוצאות 90-81 מתוך 145 תוצאות
מספר מכרזסוג מכרזשם מכרזמועד אחרון להגשה
30-2016מכרז פומבילמתן שירותי פיתוח הדרכה לרשות הפטנטים שבמשרד המשפטים15.08.16להרחבה
27-16מכרז פומבימכרז פומבי מס' 27-16 אספקה, הטמעה ותחזוקה של ממשקי לייזר ורדיו לקישור בין רשתות תקשורת מחשבים09.06.16להרחבה
24-16מכרז פומבימכרז פומבי מס' 24-16 פנייה לקבלת הצעות להנחה נוספת על מוצרים ושירותים מתוצרת חברת Citrix10.05.16להרחבה
21-16מכרז פומביאספקה, הטמעה ותחזוקה של מוצרי IBM DATA POWER02.06.16להרחבה
22.16מכרז פומבימכרז פומבי מס' 22-16 אספקת שירותי אפיון ועריכה של מכרזים לרכש תשתיות ושירותים בתחום מערכות מידע15.05.16להרחבה
20.16מכרז פומביתכנון וביצוע קורסים להכשרת פעילים קהילתיים לקידום שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 20.04.16להרחבה
18.16מכרז פומבימכרז פומבי למתן שירותים למערכות גילוי וכיבוי אש למתקני משרד המשפטים ברחבי הארץ31.03.16להרחבה
14-16מכרז פומבימכרז פומבי פנייה להציע הצעות להספקה, הטמעה ותחזוקה של מוצרים ושירותים המסופקים על ידי חברת VMWARE20.03.16להרחבה
67-2015מכרז פומבי67-2015 לשירותי תפעול ואחזקה, ציוד ומערכות במבנים של משרד המשפטים ברחבי הארץ24.02.16להרחבה
64.15מכרז פומבימכרז פומבי מס' 64.15 - לאספקת מארז פירות יבשים לט"ו בשבט06.01.16להרחבה