חיפוש מכרזי טובין ושירותים

 
חיפוש מכרזים
מועד פרסום
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
מועד אחרון להגשה
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
תוצאות 80-71 מתוך 145 תוצאות
תוצאות 80-71 מתוך 145 תוצאות
מספר מכרזסוג מכרזשם מכרזמועד אחרון להגשה
56-2016מכרז פומבילתפעול מרכז קלט נתונים עבור הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים28.06.17להרחבה
60-2016מכרז פומבילמתן שירותים להטמעת המשפט העברי ושילובו במערכות החוק והמשפט של מדינת ישראל 09.11.16להרחבה
45-2016מכרז פומבימכרז פומבי למתן שירותים כתובעים בהליכים פליליים ואחרים מטעם המדינה בתחום אכיפת דיני המקרקעין01.11.16להרחבה
46-16מכרז פומבירכישת תווי שי לעובדי משרד המשפטים04.09.16להרחבה
51.16מכרז פומבימכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ טכנולוגי וקידום פרויקט "גיידסטאר"16.08.16להרחבה
47-16בקשה לקבלת מידע RFIבקשה לקבלת מידע מס' 47-16 שירותי שינוע ואחסון מצעי גיבוי נתונים ספרתיים17.08.16להרחבה
44.16מכרז פומבימכרז מס' 44.16 הפעלת קייטנות לילדי עובדי משרד המשפטים04.07.16להרחבה
37-16בקשה לקבלת מידע RFIבקשה לקבלת מידע מס' 37-16 התאמת מסמכים באתרי משרד המשפטים לחוק חובת הנגישות 27.07.16להרחבה
16.16מכרז פומבימכרז פומבי מס' 16.16 למתן שירותי ביקורת פנימית למשרד המשפטים14.07.16להרחבה
35.16מכרז פומבימכרז פומבי מס' 35.16 למתן שירותי אבטחה למתקני משרד המשפטים28.07.16להרחבה