חיפוש מכרזי טובין ושירותים

 
חיפוש מכרזים
מועד פרסום
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
מועד אחרון להגשה
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
תוצאות 60-51 מתוך 145 תוצאות
תוצאות 60-51 מתוך 145 תוצאות
מספר מכרזסוג מכרזשם מכרזמועד אחרון להגשה
25-2018מכרז פומביהספקת שירותי מרשתת (ISP)02.05.18להרחבה
29-2018הליך פניה פומביתפנייה פומבית 29.18 - על בסיס הוראות תקנה 5(א)(2) לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ סוציאלי-קרימינולוגי לסניגוריה הציבורית - סופי מונגש02.05.18להרחבה
27-2018מכרז פומבילמתן שירותי ייעוץ להיבטי הרציפות התפקודית למרכיבי משק לשעת חירום24.04.18להרחבה
11-2018הליך פניה פומביתהספקת שירות תחזוקה לציוד גיבוי מתוצרת חברת HPE15.04.18להרחבה
07-2018מכרז פומבימתן שירותי הפעלת תוכנית הכשרה למנהלים עבור משרד המשפטים27.02.18להרחבה
74-2017מכרז פומביקבלת שירותי הפעלת מערכת תומכת בגיוס מתמחים באופן אינטרנטי לרבות הדרכה, מוקד תמיכה וסיוע למשתמשים במערכת – עבור משרד המשפטים 27.03.18להרחבה
55-2017מכרז פומבילהפעלת מוקד מענה טלפוני בהגלשת שיחות במיקור חוץ עבור משרד המשפטים16.11.17להרחבה
51-17מכרז פומבימכרז פומבי 51.17 שירותי שינוע אחסון ואבטחת מצעי גיבוי נתונים ספרתיים 03.12.17להרחבה
38-2017מכרז פומביהפצת מידע ממאגר רשם התאגידים03.12.17להרחבה
21-2017מכרז פומבימכרז פומבי מס' 21.17 – למתן שירותי ייעוץ, הדרכה, ייצוג בוועדות פסיכיאטריות 25.10.17להרחבה