חיפוש מכרזי טובין ושירותים

 
חיפוש מכרזים
מועד פרסום
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
מועד אחרון להגשה
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
תוצאות 40-31 מתוך 145 תוצאות
תוצאות 40-31 מתוך 145 תוצאות
מספר מכרזסוג מכרזשם מכרזמועד אחרון להגשה
89-2018בקשה לקבלת מידע RFIבחינת קיומם של פתרונות לניהול ידע ארגוני05.03.19להרחבה
88-2018בקשה לקבלת מידע RFIבקשה לקבלת מידע 88.1814.02.19להרחבה
81-2018מכרז פומביאספקת שירות ממוחשב לאיתות על התאמה בין גוף קולט בתחום המשפטים למועמדים להתמחות במשפטים14.01.19להרחבה
72-2018מכרז פומבילמתן שרותי פוליגרף חקירתי למחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) 21.02.19להרחבה
84-2018מכרז פומבימכרז פומבי למתן שרותי סקרי נגישות21.02.19להרחבה
19-2018מכרז פומביהצעות למתן שירותי אולמות בחינה עבור משרד המשפטים31.01.19להרחבה
76-2018מכרז פומביאספקת שירותי מומחה למוצרי חברת Oracle14.01.19להרחבה
71-2018מכרז פומביעריכת מחקר מלווה ליישום חוק חדלות פירעון ושיקום כלכליֹ 10.01.19להרחבה
69-2018מכרז פומביאספקת שירותי ייעוץ טכנולוגי בתחום מערכות המידע13.12.18להרחבה
52-2018מכרז פומבילמתן שרותי סליקת ארוחות למחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש)10.12.18להרחבה