חיפוש מכרזי טובין ושירותים

 
חיפוש מכרזים
מועד פרסום
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
מועד אחרון להגשה
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
תוצאות 30-21 מתוך 145 תוצאות
תוצאות 30-21 מתוך 145 תוצאות
מספר מכרזסוג מכרזשם מכרזמועד אחרון להגשה
12-2019מכרז פומבימכרז פומבי מספר 12-2019 - שדרוג ותחזוקה של תשתית החשמל במרכז המחשבים של משרד המשפטים16.07.19להרחבה
16-2019מכרז פומבימכרז פומבי 16.19 לאספקת חבילות מזון ומוצרים חד פעמיים לאבלים 16.05.19להרחבה
06-2019מכרז פומבימכרז פומבי 06.19 אספקת שירותי עריכת מבחנים עבור משרד המשפטים02.06.19להרחבה
10-2019מכרז פומבימכרז פומבי 10.2019 אספקת שירותי תפעול ותחזוקה של מערכות מידע עבור משרד המשפטים03.06.19להרחבה
15-2019בקשה לקבלת מידע RFIפנייה מוקדמת לקבלת מידע 15-2019 בתוספת הליךPOC בתשלום 12.05.19להרחבה
11-2019מכרז פומבילאספקת שירותי פירוק, העמסה, שינוע ואחסון מיטלטלין, גרירה ואחסון של כלי רכב לצורכי תפיסה וחילוט 16.05.19להרחבה
03-2019מכרז פומבילמתן שירותי ייעוץ, תכנון ופיקוח על מערכות בטחון ותקשורת למשרד המשפטים 26.05.19להרחבה
02-2019בקשה לקבלת מידע RFIשירותי חיפוש ידע קודם בתהליך בחינת בקשה לפטנט באמצעות מנוע חיפוש אוטומטי מבוסס בינה מלאכותית ו.או למידה עמוקה14.02.19להרחבה
01-2019מכרז פומביניהול מזנון ושירותי הסעדה בלשכה הראשית לרבות שירותי הסעדה בבניין מע"צ ובבניין דוד המלך עבור המשפטים בירושלים05.03.19להרחבה
83-2018מכרז פומבילהקמה ותפעול של מערך החוסן הארגוני עבור עובדי משרד המשפטים 28.02.19להרחבה