חיפוש מכרזי טובין ושירותים

 
חיפוש מכרזים
מועד פרסום
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
מועד אחרון להגשה
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
תוצאות 20-11 מתוך 145 תוצאות
תוצאות 20-11 מתוך 145 תוצאות
מספר מכרזסוג מכרזשם מכרזמועד אחרון להגשה
48-2019בקשה לקבלת מידע RFIפנייה מוקדמת לקבלת מידע לבחינת קיומם ויכולותיהם של מוצרים למיפוי תהליכי זרימת נתונים במערכות בינה עסקית23.09.19להרחבה
45-19מכרז פומבילקבלת הצעות למתן שירותי אולמות בחינה עבור משרד המשפטים15.08.19להרחבה
39-2019מכרז פומבילניהול הליך הסדרת שטחי מקרקעין במזרח ירושלים 22.08.19להרחבה
08-2019מכרז פומבימכרז פומבי לשירותי לינה ואירוח עבור גורמים במשרד המשפטים בעיר ירושלים15.08.19להרחבה
44-2019בקשה לקבלת מידע RFIפנייה מוקדמת לקבלת מידע - בחינת קיומם של פתרונות לזימון וניהול פגישות26.08.19להרחבה
37-2019מכרז פומביהספקה, הטמעה ותחזוקה של מערכת ניהול משמרות19.08.19להרחבה
30-2019מכרז פומבימכרז פומבי לאספקת שירותי סקירה וסימון של ציוד מחשוב, לוגיסטי וספרים עבור משרד המשפטים12.08.19להרחבה
26-2019מכרז פומביאספקת שירותי בדיקות איכות תוכנה (QA)02.09.19להרחבה
27-2019מכרז פומביאספקת שירותיData Scientist עבור משרד המשפטים09.07.19להרחבה
13-2019מכרז פומבימכרז פומבי מס' 13.19 - למתן לקבלת שירותי אדריכלות, תכנון, ניהול, פיקוח וייעוץ לצורך ביצוע עבודות בינוי ושפוץ עבור משרד המשפטים22.07.19להרחבה