חיפוש מכרזי טובין ושירותים

 
חיפוש מכרזים
מועד פרסום
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
מועד אחרון להגשה
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
תוצאות 20-11 מתוך 130 תוצאות
תוצאות 20-11 מתוך 130 תוצאות
מספר מכרזסוג מכרזשם מכרזמועד אחרון להגשה
11-2019מכרז פומבילאספקת שירותי פירוק, העמסה, שינוע ואחסון מיטלטלין, גרירה ואחסון של כלי רכב לצורכי תפיסה וחילוט 16.05.19להרחבה
03-2019מכרז פומבילמתן שירותי ייעוץ, תכנון ופיקוח על מערכות בטחון ותקשורת למשרד המשפטים 26.05.19להרחבה
02-2019בקשה לקבלת מידע RFIשירותי חיפוש ידע קודם בתהליך בחינת בקשה לפטנט באמצעות מנוע חיפוש אוטומטי מבוסס בינה מלאכותית ו.או למידה עמוקה14.02.19להרחבה
01-2019מכרז פומביניהול מזנון ושירותי הסעדה בלשכה הראשית לרבות שירותי הסעדה בבניין מע"צ ובבניין דוד המלך עבור המשפטים בירושלים05.03.19להרחבה
83-2018מכרז פומבילהקמה ותפעול של מערך החוסן הארגוני עבור עובדי משרד המשפטים 28.02.19להרחבה
89-2018בקשה לקבלת מידע RFIבחינת קיומם של פתרונות לניהול ידע ארגוני05.03.19להרחבה
88-2018בקשה לקבלת מידע RFIבקשה לקבלת מידע 88.1814.02.19להרחבה
81-2018מכרז פומביאספקת שירות ממוחשב לאיתות על התאמה בין גוף קולט בתחום המשפטים למועמדים להתמחות במשפטים14.01.19להרחבה
72-2018מכרז פומבילמתן שרותי פוליגרף חקירתי למחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) 21.02.19להרחבה
84-2018מכרז פומבימכרז פומבי למתן שרותי סקרי נגישות21.02.19להרחבה